De verzekeringsbon

De Belgische verzekeringsbon kan vergeleken worden met een kasbon, maar verschilt op enkele belangrijke punten. Het is een tak 21- levensverzekering. Het contract wordt afgesloten met een verzekeraar.

Hoe werkt een verzekeringsbon?

Je kan een verzekeringsbon aankopen bij een verzekeraar. Meestal moet je een minimum bedrag beleggen. De bons hebben meestal een looptijd tussen 1 jaar en 8 jaar + 1 dag en bieden een vaste intrest over de hele duur van het contract. De intresten op de verzekeringsbon worden meestal niet jaarlijks uitbetaald, maar gekapitaliseerd: ze worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat ze het jaar nadien ook intresten opbrengen. Op de eindvervaldag ontvang je dan het kapitaal en alle intresten samen.

Wat zijn de kosten en opbrengsten van een verzekeringsbon?

Op een verzekeringsbon betaal je een verzekeringstaks van 2 %, instapkosten (meestal 1 % tot 5 % van het startkapitaal) en een premie voor de eventuele overlijdensdekking. Op het einde van de looptijd van de verzekeringsbon krijg je jouw startkapitaal terug, met daar bovenop de intresten en soms ook een deelname in de winst van de verzekeringsmaatschappij. Bij het overlijden van de verzekerde, gaat het opgebouwde bedrag naar de begunstigde: dat kan de partner van de verzekerde zijn, of zijn kinderen, maar ook een andere persoon die de verzekerde heeft aangeduid.

Roerende voorheffing op een verzekeringsbon

Je betaalt geen roerende voorheffing:

  • als jouw verzekeringsbon al meer dan 8 jaar heeft gelopen (daarom hebben veel verzekeringsbons een looptijd van 8 jaar + 1 dag);
  • of als jouw verzekeringsbon voorziet in een overlijdensdekking van minstens 130 % van het startkapitaal en u zowel verzekerde (bij overlijden) als begunstigde op de eindvervaldag (bij leven) van de verzekeringsbon bent.

In de andere gevallen betaal je 30 % roerende voorheffing, die wordt berekend op een minimum veronderstelde intrest van 4,75 % op jouw startkapitaal, ook al is de werkelijke intrest minder dan die 4,75 %.

Het Garantiefonds

Belgische verzekeringsbons zijn gewaarborgd door het Garantiefonds, tot een maximumbedrag van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar. Als je meerdere tak21-levensverzekeringscontracten hebt bij dezelfde verzekeraar, dan krijg je maximum 100.000 euro als die verzekeraar failliet zou gaan. Voor meer informatie, zie hier

De Wikifintips

  • Als je jouw verzekeringsbon voor de eindvervaldatum terug aan de verzekeringsmaatschappij wilt verkopen, zijn daar kosten aan verbonden. Ga daarom goed na of je jouw geld tijdens de looptijd van het contract niet nodig zult hebben, vooraleer een verzekeringsbon te kopen.
  • Je kan de roerende voorheffing vermijden door een verzekeringsbon van meer dan 8 jaar te kopen of - als je denkt dat dit voor jou te lang is - een overlijdensdekking van 130 % op jouw  inleg te nemen.