De basisbankdienst

Sommige mensen kunnen onmogelijk een zichtrekening krijgen bij een bank. Hun rekening is gesloten geweest en de banken waartoe ze zich richten, weigeren een nieuwe rekening te openen. Deze toestand is erg vervelend. Betalingen zijn moeilijk uit te voeren en zelfs het ontvangen van geld is ingewikkeld.

Om te verzekeren dat iedereen minstens één zichtrekening kan hebben, bepaalt de basisbankdienst dat iedere consument die legaal in een lidstaat van de EU verblijft recht heeft op deze dienst.

Hier vind je meer informatie over de basisbankdienst.

Wie heeft recht op een basisbankdienst?

Iedere consument die legaal in een lidstaat van de EU verblijft, mag bij een bank naar keuze aankloppen om een basisbankdienst aan te vragen. De bank mag dit niet weigeren, tenzij:

 • je bij een andere bank al een basisbankdienst hebt;
 • je bij een andere bank al 6.000 euro op een rekening hebt staan;
 • indien je aanvaarden zou resulteren in een schending van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De bank zal je vragen een formulier in te vullen, zodat ze kan controleren of je recht hebt op de basisbankdienst. Je moet verklaren dat:

 • je niet reeds beschikt over een basisbankdienst;
 • je niet reeds beschikt over een betaalrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling;
 • je ervan in kennis gesteld bent dat deze rekeningen zullen worden opgeheven.

Ze mag echter niet vragen hoeveel je verdient. Evenmin mag ze vragen dat iemand zich borg voor je stelt of dat je andere producten koopt (bv. een verzekering).

Wat omvat de basisbankdienst?

De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. Vanaf 1 januari 2020 kan de bank je een maximumbedrag van 16,26 euro aanrekenen. Opgelet: dat maximumbedrag wordt jaarlijks aan de index van de consumptieprijzen aangepast. Voor dat maximumbedrag kan je een zichtrekening openen en ontvang je een debetkaart. Daarmee kan je de volgende verrichtingen uitvoeren in de Europese Unie:

 • deposito’s;
 • boeking van cheques op je rekening;
 • geldafhalingen;
 • overschrijvingen;
 • doorlopende betalingsopdrachten;
 • domiciliëringen.

Je kan deze verrichtingen uitvoeren zolang er voldoende geld op je zichtrekening staat. Je mag dus geen negatief rekeningsaldo hebben.

Gebeuren deze verrichtingen elektronisch, dan is hun aantal onbeperkt. Gebeuren ze manueel (bv. een geldafhaling aan het loket), dan heb je recht op 36 verrichtingen per jaar.

De maximumprijs dekt ook:

 • de kosten verbonden aan de opening, het beheer en eventueel de sluiting van de zichtrekening;
 • de kosten verbonden aan de rekeninguittreksels. Je kan de uittreksels onbeperkt elektronisch opvragen, of ze worden je minstens om de twee weken manueel ter beschikking gesteld.

De Wikifin-tips

 • Als je een probleem hebt met de basisbankdienst, moet je eerst een klacht indienen bij je bank. Als ze geen oplossing voorstelt binnen een redelijke termijn, kan je terecht bij Ombudsfin, de Ombudsdienst voor financiële diensten.
 • Meer informatie over de basisbankdienst kan je vinden op de website van de FOD Economie