Kopen op een buitenlandse website: welke zijn de extra kosten?

Hebt u ooit via internet een bestelling in het buitenland gedaan en betaald, dan is het u misschien al overkomen: de bode die bij u thuis uw bestelling komt leveren, vraagt een extra betaling van B.T.W., invoerrechten en administratieve kosten. U hebt dan de keuze: betalen of de levering weigeren. De meeste mensen zullen de extra kosten er wel bijnemen omdat ze de aankoopprijs en verzendkosten al hebben betaald. Om te voorkomen dat u voor een onaangename verrassing komt te staan, overlopen we hierna welke belastingen er in het spel zijn en welke de regels zijn voor een aankoop binnen en buiten de Europese Unie (EU).

B.T.W., invoerrechten en accijnzen

Als u goederen laat invoeren in België, kan het zijn dat u volgende belastingen moet betalen:
 • Invoerrechten: ze heten officieel “rechten bij invoer” of “douanerechten”. De hoogte van de invoerrechten hangt af van wat u koopt. Een lijst met tarieven vindt u hier. Interessant om weten is dat de invoerrechten geen Belgische belastingen zijn, maar EU-belastingen (die de Belgische douane int voor rekening van de EU).
 • B.T.W.: de Belasting op de Toegevoegde Waarde. In België bedraagt de B.T.W. op de meeste producten 21%. 
 • Accijnzen: dat zijn extra belastingen op producten zoals alcohol, tabak, koffie, brandstoffen,… 

Aankopen binnen de EU

Wanneer u een aankoop doet binnen de EU, dan zal u bij levering niets moeten bijbetalen. Binnen de EU: 
 • zijn er geen invoerrechten;
 • is de B.T.W. regeling als volgt: voor grote webwinkels is de B.T.W. van het land van de koper van toepassing. Kleinere webwinkels mogen het tarief van het eigen land toepassen. In beide gevallen is de B.T.W. in de factuur inbegrepen en heeft u ze al betaald bij levering. Wil u een idee hebben van de hoogte van de B.T.W-percentages in de andere Europese landen, klik dan hier
 • is het tarief van de accijnzen dat van het land van de koper, maar het is de verkoper die de accijns moet storten.

Aankopen buiten de EU

Wanneer u iets koopt op een website van een bedrijf buiten de EU, moet u met volgende belastingen rekening houden:

 • Invoerrechten: die zijn een percentage van de « douanewaarde » van de ingevoerde goederen. De douanewaarde is meestal het factuurbedrag + de verzendingskosten van de webwinkel. Bij gebrek aan factuur wordt een schatting van de waarde gedaan. Aankopen onder de 150 euro zijn vrijgesteld van invoerrechten. 
 • B.T.W.: hiervoor geldt het tarief van het land van de koper, in dit geval België dus. Het zal dus meestal om 21% bijkomende kosten gaan, die bij weinig buitenlandse webwinkels zullen vermeld worden (logisch, ze kunnen niet alle B.T.W. tarieven van de wereld meedelen aan hun klanten). De B.T.W. wordt geheven op de “douanewaarde” + de invoerrechten + de afhandelingskosten. Een aankoop onder de 22 euro is vrijgesteld van B.T.W. 
 • Accijnzen: zowel de accijnzen van het land van de verkoper, als de Belgische accijnzen zijn van toepassing. 
Hoe worden deze belastingen geïnd?
De pakjesdiensten zorgen voor het invullen van de douaneformulieren, het innen en doorstorten van invoerrechten en B.T.W en accijnzen. Daarvoor vragen ze een vergoeding, waarvoor verschillende benamingen worden gebruikt: afhandelingskosten (of “handling fee”) of administratiekosten, dossierkosten of douane aanbiedingskosten. Deze kosten worden dus door de bode bij aflevering aangerekend vooraleer u het pakje in ontvangst mag nemen.

Samengevat:

De reële kostprijs van wat u koopt hangt af van het land van afkomst van de website waarop u koopt:

Pakketdienst

 • Binnen de EU: geen extra kosten
 • Buiten de EU: Prijs exclusief plaatselijke BTW
  + verzendingskosten
  = de douanewaarde
  + invoerrechten op de douanewaarde
  + afhandelingskosten van pakjesdienst
  = maatstaf van heffing voor de B.T.W. 
  + BTW op die som
De invoerrechten, de afhandelingskosten en de B.T.W. zal u moeten betalen bij het in ontvangst nemen van de levering.
 
Een voorbeeld

U koopt op een Amerikaanse veilingsite een bouwdoos voor de verjaardag van uw zoon voor 100 USD. De verkoper gebruikt een pakjesdienst die 18 USD verzendingskosten aanrekent. Er zijn geen accijnzen op speelgoed.  

U zal volgende extra kosten betalen:

 • Invoerrechten: voor speelgoed vanuit de VS bedragen die 4,7%. De douanewaarde van de aankoop is 118 USD: 100 USD + 18 USD verzendingskosten. De wisselkoersen voor de berekening van de douanewaarde in euro vindt u hier terug: voor augustus 2014 geldt de wisselkoers 1,34650 USD/euro. De douanewaarde bedraagt 87,63 euro (118 : 1,3465) of  minder dan 150 euro. U betaalt dus geen invoerrechten. 
 • Afhandelingskosten: deze verschillen dus van pakjesdienst tot pakjesdienst en we veronderstellen dat die in ons voorbeeld 13 euro bedragen, wat ongeveer de gangbare prijs is.
 • B.T.W. : de douanewaarde bedraagt meer dan 22 euro, dus er is 21% B.T.W. verschuldigd. Deze wordt berekend op de douanewaarde (87,63 euro) + invoerrechten (0 euro) + afhandelingskosten (vb. 13 euro) = 100,63 euro. De B.T.W. bedraagt dus 21,13 euro (21% van 100,63euro).

Wanneer de bode bij u aanbelt, zal hij dus 21,13 + 13 euro = 34,13 euro extra vragen. Wanneer u die niet betaalt, zal hij het pakje weer meenemen. U hebt dan wel al 118 USD betaald aan de verkoper van de bouwdoos.

U vindt nog andere voorbeelden in deze brochure.