Bij wie kan u terecht als u niet akkoord gaat met uw verzekeraar of makelaar?

Bent u niet tevreden over de tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij? Gaat u niet akkoord met de schadevergoeding die u na een ongeval wordt aangeboden?

Richt u in de eerste plaats tot uw gebruikelijke contactpersoon om tot een oplossing te komen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw dossier? Vraag dan de contactgegevens van de dienst die binnen de verzekeringsmaatschappij klachten behandelt.

Levert die dienst geen goede oplossing, dan kan u voor hulp contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen.

Win eventueel advies in bij een advocaat en ga na of u juridische stappen kan ondernemen. Controleer of u een 'rechtsbijstandverzekering' heeft. Die vergoedt eventuele gerechtskosten en de rekening van een advocaat.