Het schadeattest

Wil je voor de verzekering van jouw wagen overstappen naar een andere verzekeraar? Jouw vroegere verzekeraar is wettelijk verplicht om je binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw opzeggingsbrief een schadeattest te bezorgen. Dat document geeft een overzicht van het aantal ongevallen dat je elk jaar hebt gehad en heeft maximaal betrekking op de laatste 5 jaar. Ben je in de laatste 5 jaar van verzekeraar veranderd? Dan moet je aan iedere verzekeraar een schadeattest vragen, zodat je voor de voorbije 5 jaar de nodige attesten kan voorleggen. Dus als je 3 jaar geleden al eens van verzekeraar veranderde, dan moet jouw huidige verzekeraar een schadeattest voor de laatste 3 jaar geven en jouw vroegere verzekeraar een attest voor de 2 jaren voordien.

Dit attest geeft jouw nieuwe verzekeraar een idee van het risico dat hij verzekert.

Reed je in de afgelopen 5 jaar met een wagen van jouw werkgever, vraag de schadeattesten dan aan jouw (vroegere) werkgever.

De Wikifin-tips

  • Rijd defensief! Jouw verzekeraar houdt bij de berekening van jouw premie, en bij de jaarlijkse herziening daarvan, rekening met het aantal ongevallen dat je veroorzaakt.
  • Verander je van verzekeraar? Vraag dan een schadeattest aan jouw vroegere verzekeraar. Op basis daarvan berekent jouw nieuwe verzekeraar de premie voor jouw nieuw contract.