Wie wordt verzekerd?

De verzekering BA Auto dekt de aansprakelijkheid van:

  • de eigenaar van het voertuig;
  • iedere houder en iedere bestuurder van het voertuig;
  • de passagiers;
  • diegenen die aansprakelijk zijn voor voorgaande personen (bv. de werkgever als een werknemer het voertuig bestuurt in het kader van zijn of haar werk).

Leen je jouw wagen tijdens jouw vakantie uit aan een vriend? Gebruikt jouw partner jouw wagen iedere zaterdag om boodschappen te doen? Jouw verzekering BA Auto zal dan nog tussenkomen, zelfs als een passagier een ongeval veroorzaakt door bv. de deur van de wagen te openen zonder uit te kijken. Toch zijn er uitzonderingen: als jouw wagen wordt gestolen en de dieven veroorzaken een ongeval, dan wordt hun aansprakelijkheid niet door jouw BA Auto gedekt. Het slachtoffer van een dergelijk ongeval kan terecht bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Wie kan schadevergoeding krijgen?

Alle slachtoffers,dus ook de passagiers, kunnen door een BA Autoverzekering worden vergoed. Die verzekering vergoedt echter niet de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval.