Rechtsbijstandverzekering

Bij een verkeersongeval waarbij u het slachtoffer bent, weigert de veroorzaker van het ongeval zijn fout te erkennen. Of u bent het niet eens met de herstellingen die uw garagehouder na een verkeersongeval uitvoert. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn als u beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekering om uw belangen te verdedigen.

Waarom een rechtsbijstandsverzekering afsluiten?

Na een verkeersongeval kan de aansprakelijkheid van alle betrokkenen of het bedrag van de te betalen schadevergoedingen worden betwist.

U bent het niet gewoon om daarover discussies te voeren. En dus wil u rechtsbijstand om uw belangen te verdedigen op die momenten. U vreest bovendien voor de kosten van een gerechtelijke procedure. Die kunnen immers hoog oplopen, zeker als u een advocaat inhuurt.
 
Een rechtsbijstandsverzekering bied u twee diensten aan:
  • de mogelijkheid om uw rechten te doen gelden, in het kader van een minnelijke schikking of, zo nodig, door naar de rechtbank te gaan;
  • de tenlasteneming van uw kosten: advocaatkosten, deurwaarderskosten, …

Hoe sluit u een rechtsbijstandsverzekering af?

Een rechtsbijstandsverzekering wordt vaak aangeboden als aanvulling op andere verzekeringspolissen. De gedekte risico’s verschillen in functie van de overeenkomst waaraan de rechtsbijstandsverzekering wordt gekoppeld. Sluit u zo’n verzekering af via uw Verzekering BA Auto, dan komt ze, in functie van de dekking van uw verzekeringsovereenkomst, tussenbeide bij alle juridische stappen die verband houden met uw voertuig, bv. wanneer u het slachtoffer bent bij een verkeersongeval, als u wordt vervolgd voor overdreven snelheid, bij een betwisting met uw garagehouder, ...

Er bestaan grote verschillen tussen de contracten die op de markt worden aangeboden. Aarzel niet om verschillende verzekeraars te contacteren en de gedekte risico’s en premies te vergelijken.

  • Een rechtsbijstandsverzekering kan u aanzienlijke uitgaven besparen als u naar aanleiding van een verkeersongeval verwikkeld raakt in een betwisting met een derde.
  • Zij dekt de gerechtskosten bij een betwisting.

De Wikifintips

  • Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt  juridische kosten als u als slachtoffer na een ongeval een betwisting hebt.
  • Overweeg om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar dan de maatschappij die uw wagen verzekert.