Rechtsbijstandverzekering

Bij een verkeersongeval waarbij je het slachtoffer bent, weigert de veroorzaker van het ongeval zijn fout te erkennen. Of je bent het niet eens met de herstellingen die jouw garagehouder na een verkeersongeval uitvoert. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn als je beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekering om jouw belangen te verdedigen.

Waarom een rechtsbijstandsverzekering afsluiten?

Na een verkeersongeval kan de aansprakelijkheid van alle betrokkenen of het bedrag van de te betalen schadevergoedingen worden betwist.

Je bent het niet gewoon om daarover discussies te voeren. En dus wil je rechtsbijstand om jouw belangen te verdedigen op die momenten. Je vreest bovendien voor de kosten van een gerechtelijke procedure. Die kunnen immers hoog oplopen, zeker als je een advocaat inhuurt.
 
Een rechtsbijstandsverzekering bied je de mogelijkheid aan om jouw rechten te doen gelden, in het kader van een minnelijke schikking of, zo nodig, door naar de rechtbank te gaan en neemt jouw advocaatkosten, deurwaarderskosten, … ten laste.

Hoe sluit je een rechtsbijstandsverzekering af?

Een rechtsbijstandsverzekering wordt vaak aangeboden als aanvulling op andere verzekeringspolissen. De gedekte risico’s verschillen in functie van de overeenkomst waaraan de rechtsbijstandsverzekering wordt gekoppeld. Sluit je zo’n verzekering af via jouw Verzekering BA Auto, dan komt ze, in functie van de dekking van jouw verzekeringsovereenkomst, tussenbeide bij alle juridische stappen die verband houden met jouw voertuig, bv. wanneer je het slachtoffer bent bij een verkeersongeval, als je wordt vervolgd voor overdreven snelheid, bij een betwisting met jouw garagehouder, ...

Er bestaan grote verschillen tussen de contracten die op de markt worden aangeboden. Aarzel niet om verschillende verzekeraars te contacteren en de gedekte risico’s en premies te vergelijken. Je kan ook een rechtsbijstandsverzekerings­overeenkomst sluiten die verschillende geschillen in het kader van je privé en professioneel leven dekt en niet alleen geschillen die verband houden met je auto. In bepaalde gevallen is de premie voor zo’n rechtsbijstandsverzekering fiscaal voortaan aftrekbaar.

De Wikifin-tips

  • Een rechtsbijstandsverzekering kan je aanzienlijke uitgaven besparen als je naar aanleiding van een verkeersongeval verwikkeld raakt in een betwisting met een derde.
  • Zij dekt de gerechtskosten bij een betwisting.