Bij wie kan je terecht als je niet akkoord gaat met jouw verzekeraar, makelaar of ziekenfonds?

Ben je niet tevreden over de tussenkomst van jouw verzekeringsmaatschappij? Ga je niet akkoord met de schadevergoeding die je na een ongeval wordt aangeboden?

Richt je in de eerste plaats tot jouw gebruikelijke contactpersoon om tot een oplossing te komen.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw dossier, vraag dan de contactgegevens van de dienst die binnen de verzekeringsmaatschappij klachten behandelt.

Haal je ook daar geen goed resultaat, dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen.

Voor klachten over ziekenfondsen en over de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering kan je terecht bij het RIZIV op het e-mail adres communication@riziv.fgov.be.

Als je geen voldoening krijgt, kan je eventueel advies inwinnen bij een advocaat en nagaan of je juridische stappen kan ondernemen. Controleer of je een 'rechtsbijstandverzekering' hebt. Die dekt eventuele gerechtskosten en de rekeningen van een advocaat.