De zorgverzekering

Wat dekt de zorgverzekering?

De zorgverzekering vergoedt de verzekerde die nood heeft aan hulp  bij een ziekte of ongeval. Die nood aan hulp kan het gevolg zijn van een lichamelijke of mentale beperking.

De verzekering betaalt een maandelijkse rente uit als je hulpbehoevend bent.

Zulke contracten omvatten altijd een wachttijd.

Seniele dementie wordt meestal beschouwd als een ziekte.

Lees altijd aandachtig de voorwaarden van de overeenkomst!

Het Vlaamse zorgbudget

In Vlaanderen is het zorgbudget verplicht. Elke Vlaming ouder dan 25 jaar moet erop inschrijven. Die verzekering komt bovenop de verplichte wettelijk ziekteverzekering van het ziekenfonds. De bijdragen voor de zorgverzekering worden betaald aan de zorgkas. Het gaat om 52 euro per persoon en per jaar. Geniet je een verhoogde tegemoetkoming in jouw medische kosten (het voormalige RVV-statuut), dan betaal je slechts 26 euro.

Woon je in Brussel, dan ben je niet verplicht om de jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Je kan ervoor kiezen om dat wel te doen. Zo kan je ook jij een zorgbudget krijgen op het moment dat je veel zorg nodig hebt. 

Je ervoor kiezen om je aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als je:

  • ouder bent dan 25 jaar
  • woont of komt wonen in het Brussels Gewest. 

Je vindt meer informatie over het zorgbudget op deze website.