De zorgverzekering

Wat dekt de zorgverzekering?

De zorgverzekering vergoedt de verzekerde die nood heeft aan hulp  bij een ziekte of ongeval. Die nood aan hulp kan het gevolg zijn van een lichamelijke of mentale beperking.
De verzekering betaalt een maandelijkse rente uit als u hulpbehoevend bent.
Zulke contracten omvatten altijd een wachttijd.
Seniele dementie wordt meestal beschouwd als een ziekte.
Lees altijd aandachtig de contractuele voorwaarden!

De Vlaamse zorgverzekering

In Vlaanderen is de zorgverzekering verplicht. Elke Vlaming ouder dan 25 jaar moet erop inschrijven. Die verzekering komt bovenop de verplichte verzekering van het ziekenfonds. De bijdragen voor de zorgverzekering worden betaald aan de zorgkas. Het gaat om 50 euro per persoon en per jaar. Geniet u een verhoogde tegemoetkoming in uw medische kosten (het voormalige RVV-statuut), dan betaalt u slechts 25 euro.
Sommige mensen komen in aanmerking voor een verhoogde tussenkomst. Bv. mensen met een OCMW- of invaliditeitsuitkering, sommige weduwen, weduwnaars en wezen, mensen met een inkomen beneden een bepaald plafond,… Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming leest u hier

In Brussel bestaat de zorgverzekering ook, maar daar is ze niet verplicht.

De zorgverzekering betaalt hulpbehoevenden maandelijks een bedrag uit waarmee ze een aantal drempels in het dagelijkse leven kunnen overwinnen. De tussenkomst is forfaitair en wordt toegekend aan alle verzekerden die kunnen bewijzen zwaar hulpbehoevend te zijn en nood te hebben aan specifieke zorgen. Via een speciaal formulier dat u bij de zorgkassen vindt, kan u een verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering aanvragen. Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt 130 euro per maand.

Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. U kan ook informeren bij uw ziekenfonds.