Is jouw levensverzekering beschermd?

Je betaalt premies aan jouw verzekeraar en in ruil daarvoor verwacht je een tegenprestatie. Dus moet jouw verzekeraar voldoende financieel gezond zijn om die tegenprestatie te kunnen leveren op het afgesproken moment.

In België bestaan er 2 onafhankelijke organisaties die de financiële wereld controleren. Enerzijds de Nationale Bank van België (NBB) die de financiële gezondheid van de banken en verzekeraars controleert. En anderzijds de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die instaat voor de bescherming van de financiële consument. Dat doet de FSMA door de financiële tussenpersonen (verzekeringsmakelaars, bankagenten, enz.) te controleren. Maar ook door de producten die banken, verzekeraars en financiële tussenpersonen verkopen te controleren.

Maar uiteraard moet je zelf ook alert blijven. Via radio, TV, kranten  of bepaalde internetsites kan u veel te weten komen over beleggingsproducten en over de bedrijven die ze uitgeven. En hou steeds voor ogen dat beleggingen met een hoger dan normaal rendement, meestal ook een hoger risico hebben. Daar kan controle door de Nationale Bank of de FSMA niets aan veranderen.

Wat als de verzekeraar failliet gaat?

Zie je al jouw geld nog terug als jouw verzekeraar toch failliet zou gaan? Voor tak-21 levensverzekeringen gesloten met Belgische verzekeraars biedt de overheid een extra garantie via het Garantiefonds. Alle levensverzekeraars zijn verplicht om jaarlijks een bijdrage te storten in dit fonds.

Dit Garantiefonds voorziet een waarborg tot 100.000 euro per verzekeringnemer voor alle tak 21-contracten die hij heeft bij dezelfde verzekeraar. Als die verzekeraar failliet gaat, zal het beschermingsfonds in zijn plaats betalen.

Een voorbeeld

Je hebt een pensioenspaarproduct voor 25.000 euro en nog een individuele levensverzekering voor 60.000 euro bij dezelfde verzekeraar. Beide producten zijn dan beschermd voor het volledig bedrag. Heb je echter naast jouw pensioenspaarproduct van 25.000 euro een individuele levensverzekering voor 150.000 euro bij dezelfde verzekeraar, dan geniet je voor beide producten samen een bescherming tot 100.000 euro en niet voor het totaal van 175.000 euro.

Het Garantiefonds komt nooit tussen voor groepsverzekeringen en pensioenfondsen, de zogenaamde tweede pensioenpijler. Het Garantiefonds komt overigens ook nooit tussen als je zelf bij een bank een pensioenspaarfonds hebt in het kader van de derde pensioenpijler.

Welke regels gelden er voor een buitenlandse levensverzekering?

Je doet er goed aan om hierover informatie te vragen bij jouw verzekeraar en/of de bevoegde buitenlandse overheidsinstanties.