Hoe wordt de premie berekend?

De premie is de prijs die je als verzekeringnemer aan de verzekeraar. Meestal moet je een periodieke premie betalen, bv. maandelijks of jaarlijks. Een premie kan soms ook in één keer betaald worden; dat noemt men een eenmalige premie of een koopsom.

Hoe wordt de hoogte van de premie, de prijs voor jouw verzekering, bepaald?

Dit is een ingewikkelde aangelegenheid. De verzekeraar houdt rekening met een hele reeks factoren:

 • vanzelfsprekend wordt de hoogte van jouw premie bepaald door de hoogte van het kapitaal of de rente die wordt verzekerd;
 • ook de looptijd van het contract is van belang: hoe langer het contract duurt, hoe langer je premies kan betalen en dus hoe lager de premie kan zijn maar hoe langer het risico loopt, hoe groter de kans op overlijden;
 • jouw premie omvat meestal ook de eventuele kosten en belastingen die moeten betaald worden;
 • de verzekeraar houdt rekening met jouw persoonlijke situatie:
  • jouw leeftijd: bv. hoe ouder je bent, hoe hoger de kans dat je sterft, dus hoe hoger jouw premie bij een overlijdensverzekering. Verzekeraars beschikken over tabellen, de zogenaamde sterftetafels, waarmee jouw levensverwachting wordt berekend op het moment dat je de levensverzekering wenst af te sluiten;
  • jouw gezondheidstoestand: bij het afsluiten van een overlijdensverzekering wordt in de meeste gevallen gevraagd een medische vragenlijst in te vullen. Als de te verzekeren bedragen erg hoog zijn kan de verzekeraar zelfs een voorafgaand medisch onderzoek vragen. De verzekeraar wil namelijk jouw gezondheid inschatten.
   Stel dat je niet zo gezond bent (zwaarlijvigheid) of er een ongezonde levensstijl (roken,  ...) op nahoudt. De verzekeraar kan de verzekeraar weigeren om je te verzekeren tegen overlijden maar hij moet in dit geval zijn beslissing motiveren. Hij kan ook een extra premie vragen om het hogere risico te vergoeden. Het hogere risico is bv. dat je met een ongezonde levensstijl sneller kan sterven dan met een gezonde levensstijl. Dit is meestal ook het geval voor personen met een chronische ziekte (MS, diabetes, HIV...) of een handicap.
  • jouw geslacht: vroeger mochten verzekeraars een onderscheid maken tussen vrouwen en mannen bij het bepalen van de premie. Sinds 21 december 2012 mag dit niet meer voor nieuwe individuele verzekeringen. Het mag wel nog voor groepsverzekeringen die je via jouw werkgever hebt.

De Wikifin-tipS

 • Vraag meer uitleg aan jouw verzekeraar als je wil weten hoe jouw premie tot stand komt.
 • De wet schrijft voor dat de verzekeraar publiceert op zijn website per type van verzekeringsovereenkomst, de criteria die hij gebruikt in het kader van de segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking.