Informatie over jouw levensverzekering?

Jouw verzekeraar of tussenpersoon is verplicht je voldoende informatie te geven. Hij moet ook vragen wat je wenst en nodig hebt. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij jou advies geeft over een verzekering. Een verzekeringstussenpersoon moet je ook informeren over zijn statuut: werkt hij samen met één verzekeraar of werkt hij voor meerdere verzekeraars? En is zijn advies onpartijdig?

Publicitaire informatiefiches

Verzekeraars stellen dikwijls publicitaire informatiefiches op, die de kenmerken van het betrokken verzekeringsproduct vermeldt, zoals het type verzekering, de gedekte risico’s en de uitsluitingen, het rendement uit het verleden, de fiscaliteit, ….

Algemene informatie

Voor het sluiten van de overeenkomst moet de verzekeraar u sommigen informatie meedelen, waaronder met name:

 • de looptijd van de overeenkomst;
 • de wijze van beëindiging van de overeenkomst;
 • de wijze en duur van betaling van de premies;
 • indien van toepassing, wijze van berekening en toewijzing van winstdelingen;
 • inlichtingen over de premies voor iedere verzekeringsdekking, zowel de hoofddekking als de aanvullende dekkingen, indien zulke inlichtingen dienstig blijken;
 • algemene informatie betreffende de toepasselijke belastingregeling;
 • regelingen voor het behandelen van klachten, met inbegrip van het bestaan van de ombudsdienst inzake verzekeringen.

Essentiële-informatiedocument

Voor je een tak 23 contract of sommige tak 21 contracten ondertekent, dient de verzekeraar of de persoon die je de verzekering verkoopt, je een essentiële-informatiedocument voor te leggen. Dit document bevat informatie over volgende elementen:

 • een beschrijving van het product;
 • het vooropgestelde rendement;
 • de risicoklasse van het product;
 • de kosten;
 • de voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal.

De Wikifin-tip

 • Vergelijk goed vooraleer een keuze te maken! Neem een verzekering die je nodig hebt.