Een levensverzekeringscontract vervroegd opzeggen?

Een levensverzekering is vaak een contract met een lange looptijd. Maar doorheen de tijd kan er veel veranderen in uw financiële situatie: u vindt dat uw levensverzekering niet meer nodig is of u wenst van spaarstrategie te veranderen. U heeft op korte termijn geld nodig en wil liever geen premies meer blijven storten. Er zijn tal van situaties te bedenken waarbij uw levensverzekeringscontract u wat in de weg kan zitten. Er bestaan verschillende (contractuele) mogelijkheden om daarmee om te gaan.

Maar denk vooraf goed na over de financiële gevolgen van uw beslissing. Stel de vraag waarom u oorspronkelijk die levensverzekering afsloot en of die reden nog altijd bestaat.

Afkoop

Bij een afkoop wordt de al opgebouwde spaarpot door de verzekeraar vervroegd uitbetaald. Het is ook mogelijk om uw contract slechts gedeeltelijk af te kopen en uit te laten betalen. In dat geval loopt de verzekering nog wel door, maar worden de verzekerde bedragen verlaagd. Vaak is een afkoop echter een dure aangelegenheid omdat er veel kosten door de verzekeraar worden aangerekend. Lees dus uw contract na vooraleer het te tekenen. En vraag uitleg aan uw verzekeraar over de aangerekende kosten in het geval u zou beslissen tot een vervroegde afkoop.

Soms zijn er naast kosten ook fiscale gevolgen bij een afkoop. Dit is zo bij verzekeringen die u een fiscaal voordeel opleveren.

Een voorbeeld:

Voor pensioensparen krijgt u een belastingvermindering. De overheid wil u immers aanmoedigen om te sparen voor uw pensioen. Als u dan  beslist om het bij elkaar gespaarde geld vóór uw pensioenleeftijd op te vragen, zal de overheid dat fiscaal afstraffen. Als de afkoop vóór uw 60ste verjaardag gebeurt, dan wordt een taks van 33 procent geheven. Wacht u echter tot de einddatum van het contract, dan betaalt u veel minder belastingen. Een aanzienlijk verschil! 

Lees meer over de fiscaliteit van pensioensparen in deze Wikifinrubriek.

Reductie

Bij levensverzekeringen bent u niet verplicht om de jaarlijkse of maandelijkse premie te blijven betalen. Het is vaak veel voordeliger om te stoppen met premies te betalen, dan om het vervroegd af te kopen. U laat het contract dan 'slapen' tot op de eindvervaldag. Dit wordt reductie of premievrijmaking genoemd.
In dit geval blijft u verder verzekerd met het reeds opgebouwde kapitaal. Het resultaat zal dus kleiner zijn dan het oorspronkelijk in het contract voorziene verzekerde bedrag.

Voorschot op polis

U heeft geld nodig voor een investering in een onroerend goed zoals bv. een bouwgrond, een woning, een winkelpand, enz.? In plaats van uw verzekering vervroegd af te kopen, kan u misschien een lening aangaan bij uw verzekeraar. Die keert u dan een bedrag uit en beschouwt dat als een voorschot op uw polis (uw verzekerd bedrag). Terwijl u de lening gebruikt, betaalt u aan uw verzekeraar intrest. Als u uw lening niet terugbetaalt vóór de einddatum/uitbetaling van uw levensverzekeringscontract, dan zal de verzekeraar het nog te betalen bedrag van de lening afhouden van het kapitaal dat hij uitbetaalt.

Inpandgeving

U heeft geld nodig en u wil een lening aangaan bij een kredietgever. Die vraagt u om een waarborg te geven voor het bedrag dat hij u zal lenen. Sommige kredietgevers aanvaarden dan uw levensverzekeringspolis als waarborg voor die lening. Als u uw lening niet kan terugbetalen, zal de kredietgever uw levensverzekering gebruiken om uw openstaande schuld terugbetaald te krijgen.

Zolang het contract als waarborg is gegeven, kan u uw verzekering uiteraard niet zelf afkopen, reduceren of er een voorschot op vragen, tenzij de kredietgever daarmee instemt.

En als ik sterf vóór het einde van mijn contract?

Als u overlijdt vóór het einde van het contract, ontvangen uw erfgenamen of een eventuele andere begunstigde van het contract in de meeste gevallen (afhankelijk van het type van contract dat u hebt onderschreven) een kapitaal of rente. Hierop moeten successierechten betaald worden.

De Wikifintips

  • Als u eraan denkt om over te stappen naar een ander type van verzekering, weet dat dit kan duur uitvallen. De afkoop van een contract kan niet te verwaarlozen kosten en een belangrijke belastingaanslag tot gevolg hebben.
  • Denk goed na vooraleer u uw levensverzekeringscontract afkoopt, reduceert, in pand geeft of er een voorschot op neemt. Bekijk zeker als u niet eerst andere opties hebt.
  • Let op met het in pand geven van uw levensverzekering. U geeft de volledige controle over uw toekomstige spaarpot aan uw kredietgever, met alle mogelijke gevolgen.