Een levensverzekeringscontract vervroegd opzeggen?

Een levensverzekering is vaak een contract met een lange looptijd. Maar doorheen de tijd kan er veel veranderen in jouw financiële situatie: je vindt dat jouw levensverzekering niet meer nodig is of je wenst van spaarstrategie te veranderen. Je hebt op korte termijn geld nodig en wil liever geen premies meer blijven storten. Er zijn tal van situaties te bedenken waarbij jouw levensverzekeringscontract je wat in de weg kan zitten. Er bestaan verschillende (contractuele) mogelijkheden om daarmee om te gaan.

Maar denk vooraf goed na over de financiële gevolgen van jouw beslissing. Stel de vraag waarom je oorspronkelijk die levensverzekering afsloot en of die reden nog altijd bestaat.

Afkoop

Bij een afkoop wordt de al opgebouwde spaarpot door de verzekeraar vervroegd uitbetaald voor zover ten minste in het contract opgebouwde spaarreserves zitten. Het is ook mogelijk om uw contract slechts gedeeltelijk af te kopen en uit te laten betalen. In dat geval loopt de verzekering nog wel door, maar worden de verzekerde bedragen verlaagd. Vaak is een afkoop echter een dure aangelegenheid omdat er veel kosten door de verzekeraar worden aangerekend. Lees dus jouw contract na vooraleer de afkoop te vragen. En vraag uitleg aan jouw verzekeraar over de aangerekende kosten in het geval je zou beslissen tot een vervroegde afkoop.

Soms zijn er naast kosten ook fiscale gevolgen bij een afkoop. Dit is zo bij verzekeringen die je een fiscaal voordeel opleveren.

Een voorbeeld:

Voor pensioensparen krijg je een belastingvermindering. De overheid wil je immers aanmoedigen om te sparen voor jouw pensioen. Als je dan beslist om het bij elkaar gespaarde geld vóór jouw pensioenleeftijd op te vragen, zal de overheid dat fiscaal afstraffen. Als de afkoop vóór jouw 60ste verjaardag gebeurt, dan wordt een taks van 33 procent geheven. Wacht je echter tot de einddatum van het contract, dan betaal je veel minder belastingen. Een aanzienlijk verschil! 

Lees meer over de fiscaliteit van pensioensparen in deze Wikifinrubriek.

Reductie

Bij levensverzekeringen ben je niet verplicht om de jaarlijkse of maandelijkse premie te blijven betalen. Het is vaak veel voordeliger om te stoppen met premies te betalen, dan om het vervroegd af te kopen. Je laat het contract dan 'slapen' tot op de eindvervaldag. Dit wordt reductie of premievrijmaking genoemd.

De reductie is echter niet altijd mogelijk. De verzekeraar moet je schriftelijk waarschuwen voor de gevolgen van de niet-betaling van de premies. Let wel op dat de verzekeraar een reductievergoeding mag aanrekenen.

Voorschot op polis

Je hebt geld nodig voor een investering in een onroerend goed zoals bv. een bouwgrond, een woning, een winkelpand, enz.? In plaats van jouw verzekering vervroegd af te kopen, kan je misschien een lening aangaan bij jouw verzekeraar. Die keer je dan een bedrag uit en beschouwt dat als een voorschot op jouw polis (jouw verzekerd bedrag). Terwijl je de lening gebruikt, betaal je aan jouw verzekeraar intrest. Als je jouw lening niet terugbetaalt vóór de einddatum/uitbetaling van jouw levensverzekeringscontract, dan zal de verzekeraar het nog te betalen bedrag van de lening afhouden van het kapitaal dat hij uitbetaalt.

Inpandgeving

Je hebt geld nodig en je wil een lening aangaan bij een kredietgever. Die vraagt je om een waarborg te geven voor het bedrag dat hij je zal lenen. Sommige kredietgevers aanvaarden dan jouw levensverzekeringspolis als waarborg voor die lening. Als je jouw lening niet kan terugbetalen, zal de kredietgever jouw levensverzekering gebruiken om jouw openstaande schuld terugbetaald te krijgen.

Zolang het contract als waarborg is gegeven, kan je jouw verzekering uiteraard niet zelf afkopen, reduceren of er een voorschot op vragen, tenzij de kredietgever daarmee instemt.

En als ik sterf vóór het einde van mijn contract?

Als je overlijdt vóór het einde van het contract, ontvangen jouw erfgenamen of een eventuele andere begunstigde van het contract in de meeste gevallen (afhankelijk van het type van contract dat je hebt onderschreven) een kapitaal of rente. Hierop moeten successierechten betaald worden.

De Wikifin-tips

  • Als je eraan denkt om over te stappen naar een ander type van verzekering, weet dat dit kan duur uitvallen. De afkoop van een contract kan niet te verwaarlozen kosten en een belangrijke belastingaanslag tot gevolg hebben.
  • Denk goed na vooraleer je jouw levensverzekeringscontract afkoopt, reduceert, in pand geeft of er een voorschot op neemt. Bekijk zeker of je niet eerst andere opties hebt.
  • Let op met het in pand geven van jouw levensverzekering. Je geeft de volledige controle over jouw toekomstige spaarpot aan jouw kredietgever.