Uitvaartverzekering: de moeite waard?

Niet bepaald een prettig onderwerp, maar toch belangrijk genoeg om er even bij stil te staan. Onvermijdelijk worden we ooit allemaal geconfronteerd met het overlijden van een naaste en met alle formaliteiten die daarbij komen kijken. Eerst en vooral moet er een uitvaart worden geregeld en moeten de uitvaartkosten worden betaald. Veel mensen willen voorkomen dat hun uitvaart een financiële zorg wordt voor hun naasten en sluiten daarom een uitvaartverzekering af.

Wat is een uitvaartverzekering precies?

Het is een levensverzekering die de kosten voor de uitvaart (volledig of deels) dekt. Je bepaalt zelf welk bedrag je wenst te verzekeren (= verzekerd kapitaal) voor als je overlijdt.

De kosten van je uitvaart worden dan (deels of volledig) gedekt. Je kiest zelf de begunstigde aan wie het verzekerde bedrag bij je overlijden wordt uitbetaald.

Ook beslis je zelf of je je premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betaalt. Je betaalt dan een premie tot een bepaalde leeftijd of gedurende een bepaalde periode (bv. 10 – 15 jaar). Het maximumaantal maanden waarin je je premie moet betalen, is vermeld in je verzekeringspolis. Daarnaast bieden uitvaartverzekeraars je ook de mogelijkheid om éénmalig een bedrag te betalen (een éénmalige koopsom).

Is een uitvaartverzekering echt voordelig?

Het belangrijkste voordeel is dat je gedekt bent vanaf de eerste betaling van je premie.

Houd er wel rekening mee dat de premies sterk kunnen oplopen. Sommige spaar- of levensverzekeringsproducten kunnen financieel interessanter zijn dan een uitvaartverzekering.

Sommige verzekeraars leggen ook een maximumleeftijd (bv. 69 of 75 jaar) vast voor het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Ook kan de premie worden opgetrokken of kan je een wachttijd opgelegd krijgen op basis van je gezondheidstoestand. Het is niet uitgesloten dat je een gezondheidsverklaring en, zo nodig, een medische vragenlijst moet invullen als je een uitvaartverzekering afsluit. Als je tijdens je wachttijd door ziekte overlijdt of een natuurlijke dood sterft, ben je niet gedekt. Enkel als je bij een ongeval overlijdt, ben je volledig gedekt en wordt het verzekerde kapitaal aan de begunstigde(n) uitbetaald.

Een uitvaartverzekering is bovendien niet echt nodig als je al een overlijdensverzekering hebt (bv. in het kader van een groepsverzekering): als je sterft, betaalt je groepsverzekering immers een som geld uit aan je partner of je kinderen. Ook al is dat geld niet specifiek bedoeld om je uitvaartkosten te financieren, toch kan je uitvaart met een deel van dat geld worden betaald.

Wat zijn de andere mogelijkheden?

Om te voorkomen dat je naasten diep in hun buidel moeten tasten, kan je ook zelf een spaarpotje aanleggen voor je uitvaart. Het zal natuurlijk moeilijk zijn om die rekening apart te houden en ervoor te zorgen dat het geld niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Bepaalde uitvaartondernemers stellen ook spaarformules voor. Wees echter voorzichtig: als de uitvaartondernemer failliet gaat, loop je bijvoorbeeld het risico je geld te verliezen. Wil je dat risico niet lopen, ga dan na of de uitvaartondernemer je geld op een geblokkeerde spaarrekening op jouw naam stort.

 

Wikifin-tips voor het sluiten van een uitvaartverzekering:

  • evalueer, in functie van je financiële situatie en van mogelijke alternatieven of een uitvaartverzekering interessant is. Ga, vóór je een definitieve beslissing neemt, bij enkele verzekeraars na hoe hoog de premies zijn en wat de verzekering allemaal dekt;
  • verzeker een voldoende groot kapitaal: bepaal de som die je wil verzekeren om te vermijden dat je familie alsnog met onvoorziene kosten wordt geconfronteerd;
  • opgelet, als de verzekeraar bij je overlijden kan aantonen dat je je gezondheidstoestand niet correct hebt beschreven in de medische vragenlijst, bestaat de kans dat het verzekerde bedrag niet wordt uitgekeerd;
  • zorg ervoor dat je uitvaartverzekering aan de evolutie van de levensduurte is aangepast: in veel verzekeringspolissen is het mogelijk het verzekerde kapitaal te indexeren;
  • ambtenaren hebben recht op een uitvaartvergoeding die even hoog is als het laatste maandelijkse brutobedrag van hun rustpensioen, maar nooit meer bedraagt dan 2.716,27 euro (op 1 januari 2018). Hou daarmee rekening als je het bedrag bepaalt dat je wil verzekeren.