Bijstand aan personen

Een aanvulling op jouw andere verzekeringen

Krijg je een ongeval op de skipiste? Als je een hospitalisatieverzekering afsloot, dan betaalt die de medische kosten en ziekenhuiskosten terug die niet door jouw ziekenfonds vergoed worden. Zowel in België als in het buitenland. Je kan die verzekering aanvullen met een reisverzekering ‘bijstand personen’.

Wat dekt de verzekering ‘bijstand personen’?

De verzekering ‘bijstand personen’ dekt hoofdzakelijk 3 types risico’s:

  • ziekte;
  • ongeval;
  • overlijden.

Meestal worden de kosten gedekt van een ziekenhuisopname, en de medische kosten, na tussenkomst van jouw verplichte en aanvullende ziekteverzekering en jouw hospitalisatieverzekering. Maar ook de kosten van reddingsoperaties, repatriëring, kinderopvang, verzending van geneesmiddelen die niet te krijgen zijn op de plaats waar je bent, … Je krijgt ook een deel of alle kosten terugbetaald die een nabij familielid maakt om bij jou te kunnen zijn; bv. als je het slachtoffer werd van een ongeval.

Let op: jouw verzekeraar komt meestal niet tussen als de ziekte of het overlijden een gevolg is van een vooraf bestaande situatie (bv.: je wist voor jouw vertrek dat je lijdt aan een ziekte, en moet tijdens de reis voor verzorging naar België terugkeren, of je moet onverwacht naar huis voor een familielid, dat al ziek was bij jouw vertrek). Neem contact op met jouw verzekeringsmaatschappij om na te gaan welke oplossingen er daarvoor zijn. 

Hoe wordt de prijs voor ‘bijstand personen’ berekend?

De prijs van een verzekering ‘bijstand personen’ hangt af van de gedekte risico’s, de waarborglimieten, de verzekeraar enz. Vergelijk verschillende aanbiedingen vóór je beslist!

Andere vormen van bijstand

Moet je in België documenten kunnen voorleggen na een ongeval? Ben je jouw identiteitskaart of jouw vliegticket verloren? Moet jouw hond dringend gerepatrieerd worden? Je kan je tegen al die risico’s – en nog veel meer – indekken.

De Wikifin-tips

  • Neem contact op met jouw ziekenfonds en ga na tegen welke risico’s het je dekt in jouw land van bestemming.
  • Controleer vóór je een verzekering ‘bijstand personen’ afsluit of jouw risico’s wel degelijk door dat contract worden gedekt. Vergelijk de aanbiedingen van de verzekeraars, de gedekte risico’s en de premies.