Wat als je het niet eens bent met jouw verzekeraar of makelaar?

Ben je niet tevreden over de tussenkomst van jouw verzekeringsmaatschappij? Ga je niet akkoord met de schadevergoeding die je na een ongeval wordt aangeboden?

Richt je in de eerste plaats tot jouw makelaar of gebruikelijke contactpersoon om tot een oplossing te komen.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw dossier, neem dan contact met de dienst die binnen de verzekeringsmaatschappij klachten behandelt.

Haal je ook daar geen gelijk, dan kan je voor hulp contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen. Die werkt onafhankelijk. Hij registreert jouw klachten en informeert bij jouw verzekeraar naar de details van jouw dossier. Samen proberen ze tot een akkoord te komen. Via de website van de Ombudsman of via jouw makelaar kan je online een klacht indienen.

Win eventueel advies in bij een advocaat en ga na of je juridische stappen kan zetten. Controleer of je een rechtsbijstandverzekering hebt, die dekking biedt voor jouw probleem. Die betaalt soms de gerechtskosten en de rekening van een advocaat.