Wat is een globale of gecombineerde verzekering?

Een gecombineerde verzekering – soms ook ‘globale polis’ genoemd – is een contract dat verschillende waarborgen biedt of uiteenlopende risico’s dekt. Verzekeraars bieden ze vaak aan om onderling verbonden waarborgen in één contract te bundelen.

Eenzelfde woonverzekering kan bv. zowel de schade aan het gebouw als de schade aan de inboedel en de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de eigenaar dekken.

Jouw autoverzekering kan, naast de burgerlijke aansprakelijkheid, ook de schade aan het voertuig (omnium) dekken en rechtsbijstand bieden.

In een gecombineerde verzekering bundel je dus verschillende dekkingen in eenzelfde contract, terwijl je toch maar één premie betaalt. Ook het aantal gesprekspartners in een schadedossier is dan beperkt.

Wat als jouw verzekeraar in de loop van het contract een waarborg schrapt?

Je sloot een gecombineerde verzekering af en jouw verzekeraar besluit om in de loop van het contract een van de waarborgen of gedekte risico’s te schrappen. Je kan dan nog altijd een beroep doen op de andere waarborgen, en de overige risico’s blijven gedekt. Zo kan jouw verzekeraar jouw omniumdekking opzeggen als je bv. te veel ongevallen hebt. Misschien kan jouw burgerlijke aansprakelijkheid wel gedekt blijven. Vind je moeilijk een verzekeraar die je die geschrapte dekking alleen wil aanbieden? Dan kan je jouw gecombineerde verzekering opzeggen en elders een andere afsluiten.

De Wikifintips

  • Ga na of een gecombineerde verzekering voordelig is voor je. Zo combineer je verschillende dekkingen in eenzelfde contract, terwijl je maar één premie betaalt en het aantal gesprekspartners in een schadedossier beperkt.