Wat bij schade?

Je wil schade uiteraard liever vermijden. Toch loopt iedereen kans op een ongeval, noodweer of diefstal. Hoe reageer je het best als er iets misgaat? Hieronder enkele nuttige tips.

Bescherm in de eerste plaats jezelf en red wie en wat je nog kan redden!

Er wordt thuis ingebroken

 • Bel de politie;
 • Wacht vóór jouw woning op de politie als je denkt dat de inbrekers nog binnen zijn;
 • Raak geen deurknoppen, ramen of meubels aan. Misschien zitten daarop belangrijke vingerafdrukken;
 • Vraag jouw buren of ze iets abnormaals hebben opgemerkt. Hun getuigenis kan de politie soms helpen om de daders op te sporen;
 • Maak een lijstje van wat verdwenen is en zorg dat je daarvoor betalingsbewijzen kan voorleggen;
 • Laat dringende herstellingen (deuren, ramen, sloten) uitvoeren;
 • Op ABCverzekering.be staat nog een overzicht met wat je best doet indien er werd ingebroken

Bij waterschade

 • Breng jouw bezittingen in veiligheid, sluit de watertoevoer af en dicht eventuele lekken;
 • Wacht tot de expert van jouw verzekeraar is langsgekomen vóór je alles opknapt. Neem best voldoende foto’s van de schade. Die kunnen gebruikt worden als materiële bewijzen. Alle materiële bewijzen van een overstroming zijn belangrijk om de schadevergoeding te berekenen die door jouw woonverzekering wordt uitbetaald;
 • Ondervind je schade doordat er in een andere woning iets misliep? Laat de schade dan vaststellen door iedereen die ermee te maken heeft.
  Stel: door een lek bij de buren sijpelt er water bij jou binnen en raakt jouw behang beschadigd. Stel samen met jullie verzekeraar de schade vast.

Bij brand

Na een verkeersongeval

 • Als er gewonden vielen, verwittig je de hulpdiensten (112) en blijf je ter plaatse tot die aankomen;
 • Maak foto’s, zodat jouw verzekeraar kan uitmaken wie aansprakelijk is. Hoe sneller dat gebeurt, hoe sneller je schadevergoeding zal krijgen;
 • Sloot je een bijstandsverzekering voor jouw wagen af? Breng de bijstandsdienst dan op de hoogte;
 • Vul in onderling overleg met de andere chauffeur het aanrijdingsformulier in;
 • Noteer de gegevens van getuigen.

Bij het overlijden van de verzekerde die een uitvaartverzekering afsloot

 • Verwittig een arts om het overlijden vast te stellen;
 • Verwittig de door de overledene gekozen verzekeraar.

De Wikifintips

 • Probeer de gevolgen van de schade te beperken.
 • Verwittig, indien nodig, de hulpdiensten.
 • Breng jouw verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte.