Verzekeringen en terrorisme

Sinds 2008 moeten een aantal verzekeringen verplicht dekking bieden voor schade veroorzaakt door terrorisme. Het betreft:

  • de verzekering arbeidsongevallen (dus bijvoorbeeld indien men letsels oploopt onderweg van of naar het werk),
  • de autoverzekering (de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, maar niet de omnium),
  • de brandverzekering voor eenvoudige risico’s (zoals bijvoorbeeld voor de woning),
  • ziekteverzekeringen (waaronder de hospitalisatieverzekering),
  • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn,
  • ongevallenverzekeringen, en
  • levensverzekeringen.

Reisverzekeringen of reisannulatieverzekeringen dekken in principe alle schade veroorzaakt door terrorisme, tenzij de algemene voorwaarden van die verzekering dit expliciet uitsluiten. Je bekijkt dus het best de algemene voorwaarden van jouw verzekering indien je hierover uitsluitsel wenst. Je kan eveneens terecht bij jouw verzekeraar indien je meer vragen hebt.

Als in de algemene voorwaarden van jouw reis(annulatie)verzekering geen uitsluiting opgenomen is voor terrorisme, dan ben je effectief gedekt in het geval van terrorisme.

Heb je een vliegtuigticket geboekt en je kan niet opstijgen wegens buitengewone omstandigheden, zoals terrorisme? De luchtvaartmaatschappij moet je het ticket terugbetalen of je een vlucht aanbieden naar jouw bestemming op een ander moment. Je hebt geen recht op een extra schadevergoeding. Meer info.

Verschillende verzekeraars hebben de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht om de schade door terrorisme te helpen opvangen. Op hun website vind je een antwoord op veelgestelde vragen in verband met schade ten gevolge van terrorisme en de vergoeding door de verzekeraars.

De Wikifin-tip

Als je schade door terrorisme geleden hebt en deze schade is gedekt door jouw verzekering, dan dien je deze schade aan te geven bij jouw verzekeraar. Het is die verzekeraar die de schade zal vergoeden.