Verlengde garanties en toestelverzekeringen voor elektrische apparaten: nemen of laten?

Je hebt het ongetwijfeld al meegemaakt: een enthousiaste verkoper van een ijskast, een GPS of een smartphone overtuigt je van het nut van een verlengde garantie of van een verzekering voor dat toestel. Je betaalt dan een toeslag op de aankoopsom of een maandelijkse betaling bovenop jouw abonnementskosten (bv. bij een GSM-verzekering). Waarover gaat het juist? Waarop moet je letten bij de beslissing om al dan niet zo’n aanvullende zekerheid te kopen?

Waarover gaat het?

Zowat alle grote winkelketens van elektrische apparaten bieden een verzekering tegen schade aan hun product aan. Ieder contract is anders, maar we delen ze op in 2 grote categorieën: de verlengde garanties en de toestelverzekeringen:
  • Alle elektrische apparaten die in België worden verkocht, genieten van een wettelijke garantie van 2 jaar. Een verlengde garantie biedt een gelijkaardige dekking aan als de wettelijke garantie, maar dan voor een langere periode. Meestal is dat 5 jaar voor huishoudtoestellen. De prijs voor deze bijkomende garantie wordt meestal bij de aankoopsom geteld en is dus slechts een keer te betalen.
  • Een toestelverzekering dekt toestellen als fotocamera’s, GPS toestellen, computers (zowel draagbare als Pc’s), GSM’s of smartphones, enz. Deze verzekeringen dekken in principe risico’s die niet onder de garantie vallen, zoals verlies of diefstal. De kost van zo’n aanvullende verzekering kan hoog uitvallen.

Waarop moet je letten?

Er zijn zoveel contracten als er winkelketens zijn. Adviezen geven die voor alle contracten opgaan, is dus moeilijk. Toch moet je je enkele vragen  stellen vooraleer je beslist:
  • Hoeveel gaat het me kosten? Ga na of de prijs van het contract in verhouding is met de waarde van het product dat je hebt gekocht. Zet daarbij maandelijkse betalingen om naar een jaarlijkse kost om een goed beeld te krijgen. Als je bv. een smartphone van 450 euro verzekert voor 9 euro per maand, dan betaal je 108 euro per jaar en dat gedurende 3 jaar. Geen goede verhouding dus… 
  • Waarvoor ben je verzekerd? Vaak bevat het contract een lijst van niet gedekte risico’s die langer is dan die van de gedekte risico’s. Lees ze na en ga na of wat je het vaakst overkomt niet net op de lijst van uitgesloten risico’s staat. Zo is voor smartphone-verzekeringen verlies door vergetelheid (op de trein bv.) of door diefstal door zakkenrollers vaak niet gedekt.
  • Welke waarde is gedekt? De meeste contracten bepalen dat vanaf een bepaald ogenblik (meestal na 2 jaar, voor smartphone-verzekeringen soms al na 6 maanden) de gedekte som begint te dalen. Die daling varieert van 1 % per maand tot 25 % per jaar. 
  • Terugbetaling in cash of in waardebonnen? Ga na of de terugbetaling in geval van volledig verlies of wanneer de aanbieder jouw toestel niet wil repareren, in cash of in waardebonnen gebeurt: meestal gebeurt die in waardebonnen. Als je een waardebon krijgt, ben je natuurlijk verplicht om terug te gaan bij dezelfde keten, alhoewel je misschien niet tevreden bent over hun product of de dienst na verkoop.
  • Hoe hoog ligt het eigen risico of de franchise? Veel contracten bepalen dat de klant bij een schadegeval een bepaald bedrag zelf moet betalen: dat noemt men het eigen risico of de franchise.
Het is natuurlijk niet makkelijk om al deze punten na te gaan terwijl een vriendelijke, maar vasthoudende verkoper zijn best doet om je te overtuigen. De beste raad die we kunnen meegeven is dan ook om een voorbeeld van een contract of een informatiebrochure op te vragen, waardoor je dan de bovenstaande aandachtspunten op jouw gemak op papier kan nalezen. Meestal kan je die informatie meenemen naar huis en daar alles nog eens rustig doornemen. 
 
Let bij het nalezen op de hiervoor opgesomde aandachtspunten en neem er ook jouw andere verzekeringscontracten bij: vaak zal het risico waartegen de productverzekering je beschermt, al gedekt zijn door een andere verzekering. Het beste voorbeeld daarvan is een verzekering van huishoudtoestellen tegen blikseminslag. In ieder standaard brandverzekeringscontract is blikseminslag reeds verzekerd. 
 
Dus: neem jouw tijd en pluis alles eens goed na vooraleer je een verzekering afsluit.