De verzekering 'huispersoneel'

U betaalt een oppas voor de kinderen als u uitgaat? U heeft een huishoudster en een tuinman die uw huis en tuin onderhouden? Als die mensen gewond raken terwijl ze bij u werken, dan kan u dat duur te staan komen!

Stel: u huurt iemand in om een boom te komen omhakken. Als die persoon zijn kettingzaag laat vallen en daarbij een been verliest, is het mogelijk dat u opdraait voor aanzienlijke schadevergoedingen.
De verzekering ‘huispersoneel’ beschermt u tegen financiële verliezen in zulke situaties.

Wanneer een verzekering ‘huispersoneel’ afsluiten?

De verzekering ‘huispersoneel’ is een verplichte verzekering arbeidsongevallen, speciaal bedoeld voor mensen die af en toe huispersoneel in dienst hebben in het kader van hun privéleven.

Iedereen die u betaalt voor dienstverlening in het kader van uw gezinsleven, wordt als ‘huispersoneel’ beschouwd. Het maakt niet uit of u dat werk aangeeft of niet. U bent verplicht uw huispersoneel te beschermen tegen arbeidsrisico’s.

Let op: zo’n verzekering geldt niet voor personeel met een zelfstandig statuut.

Huurt u een professionele tuinonderneming in om uw gazon te maaien? Betaalt u uw huishoudster met dienstencheques? Dan moet u geen verzekering ‘huispersoneel’ afsluiten, want deze mensen zijn in dienst van een onderneming. U bent dus niet de werkgever. Het is die onderneming die een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten voor haar personeel.

Wat dekt een verzekering ‘huispersoneel’?

Uw verzekering huispersoneel komt enkel tussen bij schade aan het huispersoneel dat voor u werkt. Die schade moet het gevolg zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van uw woning.

Zo betaalt de verzekering een schadevergoeding voor:

  • medische kosten na een ongeval;
  • loonverlies als het slachtoffer tijdelijk werkonbekwaam is;
  • een rente als het slachtoffer definitief arbeidsongeschikt is of overlijdt. In dat geval stort de verzekeraar op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een som geld, en dat gedurende de contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd).

Uitzonderingen

Een verzekering huispersoneel komt niet tussen in:

  • materiële schade (kledij, gereedschap, voertuigen,…), veroorzaakt door de persoon die u in dienst heeft;
  • schade die de persoon die voor u werkt, veroorzaakt aan mensen buiten uw gezin. U betaalt bv. iemand om een dakpan te vervangen en die laat de dakpan vallen op een voorbijganger, die gewond raakt. In dat geval kan u aansprakelijk worden gesteld voor de schade; uw BA Familiale kan tussenkomen.
  • schade veroorzaakt door de persoon die u in dienst heeft. Bv. tijdens het schoonmaken breekt uw huishoudster een oude Chinese vaas. Als die persoon geen geld heeft om uw schade te betalen, dan wordt het moeilijk om die schade vergoed te krijgen.

Schakelt u een professionele firma in (bv. via dienstencheques), dan is die aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de persoon die bij u werkt. Zulke bedrijven sluiten meestal een BA Onderneming af, die u eventueel kan vergoeden. Ook als de onderneming niet zo’n verzekering afsloot, beschikt ze meestal over meer middelen dan een particulier om de schade te vergoeden. Sloot u een 'rechtsbijstandsverzekering’ af, dan kan die tussenkomen wanneer u uw schade probeert vergoed te krijgen.

  • bepaalde beroepen zoals chauffeur, huisbewaarder of stalknecht worden niet verzekerd. U kan uw verzekeraar vragen uw dekking uit te breiden;
  • bepaalde taken zoals dakwerken en het rooien van bomen, worden niet verzekerd. U kan met uw verzekeraar onderhandelen om ze toch in uw dekking op te nemen.

De Wikifintips

  • Sluit een verzekering ‘huispersoneel’ af vóór u iemand als huispersoneel aantrekt.
  • Ga bij uw verzekeraar na of de dienstverlening waarop u een beroep wil doen wel degelijk gedekt wordt.