De verzekering 'huispersoneel'

Je betaalt een oppas voor de kinderen als je uitgaat? Je hebt een huishoudster en een tuinman die jouw huis en tuin onderhouden? Als die mensen gewond raken terwijl ze bij jou werken, dan kan je dat duur te staan komen!

Stel: je huurt iemand in om een boom te komen omhakken. Als die persoon zijn kettingzaag laat vallen en daarbij een been verliest, is het mogelijk dat je opdraait voor aanzienlijke schadevergoedingen.
De verzekering ‘huispersoneel’ beschermt je tegen financiële verliezen in zulke situaties.

Wanneer een verzekering ‘huispersoneel’ afsluiten?

De verzekering ‘huispersoneel’ is een verplichte verzekering arbeidsongevallen, speciaal bedoeld voor mensen die af en toe huispersoneel in dienst hebben in het kader van hun privéleven.

Iedereen die je betaalt voor dienstverlening in het kader van jouw gezinsleven, wordt als ‘huispersoneel’ beschouwd. Het maakt niet uit of je dat werk fiscaal aangeeft of niet. Je bent verplicht jouw huispersoneel te beschermen tegen arbeidsrisico’s.

Let op: zo’n verzekering geldt niet voor personeel met een zelfstandig statuut.

Huur je een professionele tuinonderneming in om jouw gazon te maaien? Betaal je jouw huishoudster met dienstencheques? Dan moet je geen verzekering ‘huispersoneel’ afsluiten, want deze mensen zijn in dienst van een onderneming. Je bent dus niet de werkgever. Het is die onderneming die een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten voor haar personeel.

Wat dekt een verzekering ‘huispersoneel’?

Jouw verzekering huispersoneel komt enkel tussen bij schade aan het huispersoneel dat voor jou werkt. Die schade moet het gevolg zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van jouw woning.

Zo betaalt de verzekering een schadevergoeding voor:

  • medische kosten na een ongeval;
  • loonverlies als het slachtoffer tijdelijk werkonbekwaam is;
  • een rente als het slachtoffer definitief arbeidsongeschikt is of overlijdt. In dat geval stort de verzekeraar op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een som geld, en dat gedurende de contractueel bepaalde periode (bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd).

Uitzonderingen

Een verzekering huispersoneel komt niet tussen in:

  • materiële schade (kledij, gereedschap, voertuigen,…), veroorzaakt aan de persoon die je in dienst hebt;
  • de schade die de persoon die voor jou werkt, veroorzaakt aan anderen. Voor deze schade kan je als opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden. Zowel voor lichamelijke schade als voor materiële schade die deze persoon aan anderen veroorzaakt bij de uitvoering van zijn werk bij jou, kan je tussenkomst vragen aan jouw verzekeraar BA Familiale. Je betaalt bv. iemand om een dakpan te vervangen en die laat de dakpan vallen op een voorbijganger, die gewond raakt. In dat geval kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade; jouw BA Familiale kan tussenkomen.
  • schade veroorzaakt aan jou door de persoon die je in dienst hebt. Bv. tijdens het schoonmaken breekt jouw huishoudster een oude Chinese vaas. Als die persoon geen geld heeft om jouw schade te betalen, dan wordt het moeilijk om die schade vergoed te krijgen. Schakel je een professionele firma in (bv. via dienstencheques), dan is die aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de persoon die bij jou werkt. Zulke bedrijven sluiten meestal een BA Onderneming af, die je eventueel kan vergoeden. Ook als de onderneming niet zo’n verzekering afsloot, beschikt ze meestal over meer middelen dan een particulier om de schade te vergoeden. Sloot je een 'rechtsbijstandsverzekering’ af, dan kan die tussenkomen wanneer je jouw schade probeert vergoed te krijgen.
  • bepaalde beroepen zoals chauffeur, huisbewaarder of stalknecht worden vaak niet verzekerd. Je kan jouw verzekeraar vragen jouw dekking uit te breiden;
  • bepaalde taken zoals dakwerken en het rooien van bomen, worden niet verzekerd. Je kan met jouw verzekeraar onderhandelen om ze toch in jouw dekking op te nemen.

De Wikifin-tips

  • Sluit een verzekering ‘huispersoneel’ af vóór je iemand als huispersoneel aantrekt.
  • Ga bij jouw verzekeraar na of de dienstverlening waarop je een beroep wil doen wel degelijk gedekt wordt.