De sportverzekering

Sporten is gezond. Ongevallen kunnen echter zware financiële gevolgen hebben. Met een sportverzekering dek je je in tegen bepaalde risico’s die je tijdens het sporten loopt. Een kort overzicht.

We maken een onderscheid tussen professionele en amateursporters.

Professionele sporters zijn bij ongevallen in principe gedekt door de verzekeringen die hun werkgever heeft afgesloten.

Amateursporters zijn niet altijd verzekerd, zelfs al zijn ze lid van een club.

We hebben het hier verder uitsluitend over amateursporters, niet over mensen die sport beoefenen op professioneel niveau.

Wat dekt een sportverzekering?

Verwond je jouw partner tijdens een tennismatch? Breek je een been tijdens het voetbal? Om niet te moeten opdraaien voor de kosten (arts, ziekenhuis,…) van dergelijke ongevallen, kan je twee verzekeringen afsluiten: een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een individuele ongevallenverzekering.

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)  

Die verzekering dekt de schade die je tijdens het sporten toebrengt aan anderen. Let op: als je iemand verwondt, ben je niet noodzakelijk aansprakelijk voor het ongeval. Daarvoor moet je een fout begaan hebben. Je hebt geen fout begaan als je je gedragen hebt zoals een redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden.

Een voorbeeld: tijdens een wielerkoers wil een concurrent je inhalen. Je geeft hem een stevige duw. Hij valt en bezeert zich. Je maakte een fout: concurrenten duwen is niet wat redelijke en voorzichtige personen in dergelijke omstandigheden doen. Je zal dan ook voor het ongeval aansprakelijk worden gesteld.

De BA Sportverzekering maakt meestal deel uit van de familiale verzekering BA. Weet je niet of dat het geval is met jouw familiale verzekering, lees dan jouw contract na!

Een individuele ongevallenverzekering 

Deze verzekering komt tussen als je gekwetst geraakt bij een ongeval dat niets met jouw werk te maken heeft. Dat is bv. het geval voor een sportongeval. De verzekering kan tussenkomen voor medische kosten. Maar de individuele ongevallenverzekering is vooral bedoeld om je een bijkomend inkomen te geven als je ten gevolge van het ongeval niet meer kunt werken. De verzekeraar betaalt dan een kapitaal of een rente uit; een rente is een bedrag dat jouw verzekeraar je gedurende de in het contract vastgelegde periode (bv. tot aan jouw pensioenleeftijd) op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) uitbetaalt.

Die betaling gebeurt in twee gevallen:

  • bij invaliditeit (als iemand een letsel oploopt en zijn beroep niet meer kan uitoefenen). Het kan gaan om:
    • tijdelijke invaliditeit: als de letsels van het slachtoffer nog evolueren in de richting van een gedeeltelijk of volledig herstel;
    • blijvende (definitieve) invaliditeit: als de toestand van het slachtoffer niet meer evolueert, zelfs al is het slachtoffer niet helemaal genezen;
  • bij overlijden. 

In de meeste gevallen komt eerst de verplichte verzekering van het ziekenfonds tussen. Sloot je daarnaast aanvullende medische verzekeringen af, dan kunnen die ook tussenkomen. Een individuele ongevallenverzekering zal tussenkomen voor het bedrag dat niet door jouw verplichte ziekteverzekering, noch door jouw aanvullende verzekeringen wordt terugbetaald.

Wat het begrip ‘ongeval’ betekent, kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Zo beschouwen sommige verzekeraars brandwonden, spierscheuren en bepaalde vergiftigingsverschijnselen als ongevallen. In de algemene voorwaarden van een contract vind je terug wat 'ongeval' precies betekent; lees de algemene voorwaarden aandachtig vóór je het contract ondertekent!

Jouw individuele ongevallenverzekering kan uitzonderingen voorzien, bv. voor risicosporten. Zo wordt een parachute- of bungeesprong vaak niet verzekerd. Dergelijke sporten worden meestal op initiatief van een organisator beoefend. Ga na of die wel verzekerd is tegen het risico dat je loopt door bij hem te sporten.

Voor andere sporten kunnen sommige verzekeringsmaatschappijen hun waarborgen beperken. Dat is bv. vaak het geval voor voetbal, paardrijden en wielrennen.

Wordt een sport niet gedekt of is de waarborg beperkt, dan staat dat in jouw contract. Wil je een individuele ongevallenverzekering afsluiten voor een specifieke sport? Informeer bij jouw verzekeraar of makelaar of dat kan, en of er beperkingen gelden.

De Wikifin-tips

  • Ben je een amateursporter (wielrennen, voetbal, tennis,…)? Vraag jouw makelaar of verzekeraar welke risico’s jouw verzekering BA Familiale dekt.
  • Controleer of het contract dat je wil ondertekenen wel degelijk de risico’s dekt van de sport die je beoefent. 
  • Ben je lid van een sportclub? Ga na of de clubverzekering je beschermt tegen de risico’s die je loopt tijdens het sporten. Denk je dat die dekking te beperkt is, overweeg dan om zelf een contract af te sluiten in functie van jouw behoeften.