De vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers spelen een actieve rol in de samenleving. Ze hebben veel verschillende activiteiten: maaltijden serveren aan daklozen, boodschappen doen en helpen in het huishouden van mensen met een beperking,…

Vrijwilligers kunnen, net als betaalde krachten, het slachtoffer van een ongeval worden of er zelf een veroorzaken.

Een vrijwilliger kan op twee manieren bij activiteiten betrokken zijn:

  • ofwel sta je als vrijwilliger buiten elke organisatie (je helpt bv. jouw buren met boodschappen doen, je bezoekt en helpt senioren in jouw vrije tijd,…) :
    • als je dan schade aan iemand berokkent, kan uw Familiale verzekering tussenkomen;
    • als je verwondingen oploopt, word je vergoed door het ziekenfonds, en eventueel door jouw individuele ongevallenverzekering of jouw hospitalisatieverzekering);
  • ofwel werk je als vrijwilliger voor een organisatie. De wet verplicht sommige organisaties om verzekeringen af te sluiten die hun vrijwilligers beschermen tegen ongevallen die ze zelf veroorzaken of tegen lichamelijke schade waarvan ze het slachtoffer worden.
  • Informeer bij de organisatie waar je als vrijwilliger werkt in welke mate ze je verzekert.

De Wikifin-tips

  • Als vrijwilliger buiten elke structuur om, kan jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid al gedekt zijn door jouw familiale verzekering. Controleer in jouw contract of dat zo is!
  • Informeer bij de organisatie waarvoor je als vrijwilliger werkt naar de verzekeringen die je dekken. Er bestaan ook websites met meer informatie over vrijwilligerswerk.