Wie moet een woonverzekering afsluiten?

Wettelijk is niemand verplicht een woonverzekering af te sluiten. Toch wordt ze in bepaalde gevallen opgelegd, bv. in de hypothecaire leningsovereenkomst.

In het Vlaamse Gewest dienen zowel de huurder als de verhuurder van een woning die dient als hoofdverblijfplaats hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren (voor de overeenkomsten gesloten vanaf 01.01.2019). In het Waalse Gewest rust die verplichting alleen op de huurder van een woning (voor de huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 september 2018).

Je bent eigenaar van een huis of appartement

Je staat op het punt eigenaar van een huis of appartement te worden. Ben je dan verplicht een woonverzekering af te sluiten? Dat hangt af van hoe je de aankoop financiert:
 • Je koopt met jouw eigen geld 
  Je bent niet verplicht een woonverzekering af te sluiten. Doe je dat niet, dan draai je wel zelf op voor de schade aan jouw woning of jouw inboedel als er iets misloopt. Voor een gebroken ruit hoeft je jouw spaarvarken misschien niet aan te spreken, maar waait tijdens een storm het dak van jouw huis, dan lopen de kosten aanzienlijk hoger op. Een woonverzekering bespaart je heel wat financiële kopzorgen als er iets mis gaat.
 • Je sluit een hypothecaire lening af
  Jouw bank zal je verplichten een woonverzekering af te sluiten om er zeker van te zijn dat jouw woning na schade ook weer kan worden opgeknapt. Dat is belangrijk voor jouw bank: jouw woning is immers de waarborg voor de terugbetaling van jouw lening. 
  Je kan een dergelijk verzekeringscontract afsluiten bij de verzekeraar van jouw keuze, bij jouw makelaar of zelfs bij jouw bank als die ook verzekeringsproducten verkoopt. In dat laatste geval geniet je mogelijk van voordeeltarieven voor jouw lening. 

Je bent eigenaar van een appartement in een appartementsgebouw 

In een appartementsgebouw kiest de vereniging van mede-eigenaars er meestal voor dat de eigenaars niet elk afzonderlijk een verzekering sluiten, maar dat de syndicus voor rekening van de eigenaars een globale polis afsluiten. Zulke polis wordt ook wel blokpolis genoemd. De syndicus sluit de woonverzekering, waarvoor alle mede-eigenaars een premie betalen in functie van hun aandeel in het gebouw. Die polis kan zowel de gemeenschappelijke ruimten (trappen, liften, ...) als de privéruimten verzekeren. In die formule betaal je vaak een lagere premie en jouw eventuele schadevergoeding wordt soms sneller uitbetaald omdat er maar één verzekeraar is voor het hele gebouw, en er dus geen discussies zijn tussen verschillende verzekeraars.

Let op: de syndicus onderhandelt en beheert het contract. Het is dan ook belangrijk dat je hem vertrouwt en in staat acht een dergelijk contract te beheren.

Een dergelijke verzekering dekt meestal niet de inboedel van de verschillende appartementen en andere bijgebouwen. Daarvoor sluit elke eigenaar zelf een verzekering voor de waarde van de inboedel van zijn appartement.

Het is ook mogelijk dat de verzekerde bedragen voor de individuele appartementen lager is dan de nieuwwaarde van jouw appartement (bv. omdat je duurdere materialen hebt gebruikt voor de inrichting van jouw appartement, parket, marmer, ingebouwde keuken, …). In dat geval kan je zelf nog een aparte verzekering sluiten voor waarde die door de globale polis niet verzekerd is.

Informeer naar de premie die je moet betalen, de aangeboden dekkingen en de verzekerde bedragen van de polis. Zo vermijd je dat je onderverzekerd bent!

Je bent eigenaar van een woning die je verhuurt

Besluit je om een huis of appartement waarvan je eigenaar bent te verhuren, verplicht jouw huurder dan (in het huurcontract) om een woonverzekering af te sluiten. Die dekt de eventuele schade die de huurder aan jouw huis of flat toebrengt, en zijn aansprakelijkheid ten overstaan van anderen (bv. de buren). In het Vlaamse Gewest dienen zowel de huurder als de verhuurder van een woning die dient als hoofdverblijfplaats hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren (voor de overeenkomsten gesloten vanaf 01.01.2019). In het Waalse Gewest rust die verplichting alleen op de huurder van een woning (voor de huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 september 2018).

Een goede raad: sluit zelf ook een woonverzekering af als niet-inwonende eigenaar om jouw gebouw te dekken, en ook de inboedel waarvan je eigenaar bent (bv. door hevige windstoten waaien pannen van het dak en de insijpelende regen beschadigt het tapijt dat je op de zolder achterliet).

Je bent huurder

Met een woonverzekering dek je:

 • eventuele schade aan de woning zelf (muren, deuren en algemene structuur van de woning) waarvoor je als huurder aansprakelijk bent;
 • de inboedel van jouw woning, waaronder jouw persoonlijke bezittingen (meubels, kledij, televisie,…);
 • jouw burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: het is de verzekering van jouw eigenaar die moet tussenkomen als je niet voor de schade aansprakelijk bent (bv. als een boom op het dak van het huis valt).

In de meeste gevallen zal de eigenaar je in het huurcontract verplichten een woonverzekering af te sluiten. In het huurcontract wordt dan verwezen naar een verplichte woonverzekering voor alle risico’s die onder jouw aansprakelijkheid als huurder vallen. Als huurder ben je immers verplicht om het huis of appartement dat je huurt, terug te geven in de toestand waarin je het ontving.  Met een brandverzekering beschermt je jezelf als huurder en leef je jouw verplichtingen na. Sommige eigenaars zullen je trouwens pas een sleutel van de woning geven als ze een kopie van jouw woonverzekering ontvangen hebben. De verplichting tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en waterschade is in de wetgeving van het Vlaamse en het Waalse Gewest opgenomen, en geldt dus ook al is ze niet in het contract opgenomen.

Jouw eigenaar kan je de keuze laten tussen twee mogelijkheden:

 • hij vraagt je een verzekering af te sluiten bij de verzekeraar van jouw keuze en vraagt naderhand een attest dat bewijst dat je verzekerd bent;

 • hij vertelt je dat zijn brandverzekering volstaat en vraagt zijn verzekeraar om een afstand van verhaal ten aanzien van de huurder in zijn polis in te schrijven. Als je dan schade zou veroorzaken aan jouw woning (bv. de keuken ontploft omdat je het gas vergat uit te draaien), zal de verzekering van de eigenaar tussenkomen.
  De eigenaar kan je vragen om hem terug te betalen wat die ‘afstand van verhaal’ in zijn eigen verzekeringscontract heeft gekost. Hij kan je ook vragen om bij een schadegeval de contractuele franchise te betalen.

Let op: voor jou is zo’n huurcontract met afstand van verhaal niet altijd voldoende. Meestal is de inboedel waarvan u eigenaar bent, niet verzekerd en het is ook mogelijk dat uw Burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden (bv. omdat je geen sneeuw hebt geruimd), niet verzekerd is. . 
Het is dus heel belangrijk te weten welke risico’s door het contract van de eigenaar worden verzekerd. Alleen op basis daarvan kan je duidelijk uitmaken wat je zelf moet verzekeren.

Let op: als je verhuist, wordt het verzekeringscontract dat je als huurder afsloot niet noodzakelijk geannuleerd. Dat hangt af van wat er in jouw contract staat. Vóór je op jouw nieuw adres een verzekering afsluit, controleer je dus maar beter of je niet door het bestaande contract verzekerd blijft. Zeg jouw vroegere contract desnoods op of laat het aanpassen, zodat je vanaf de juiste datum op jouw nieuwe verblijfplaats wordt verzekerd in functie van jouw behoeften.

Laat je duidelijk uitleggen hoe jouw contract op dat punt in elkaar zit!

De Wikifin-tips

 • Zowel voor eigenaars als voor huurders is het aan te raden een woonverzekering af te sluiten. 
 • Verplicht jouw bank je om in het kader van een hypothecair krediet een woonverzekering af te sluiten? Neem dan de tijd om verschillende verzekeraars te contacteren. Ga na welke voordelen jouw bankier je voor jouw lening geeft als je bij hem een woonverzekering afsluit. Vergelijk de premies én de dekkingen met elkaar.
 • Ben je eigenaar in een appartementsgebouw? Informeer dan naar de inhoud van een eventuele globale polis. Onderteken je een dergelijke polis, vraag dan aan jouw syndicus om je op de hoogte te houden van de manier waarop hij dat contract beheert. Ga na of het nodig is om voor de inboedel van jouw appartement en jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid aparte verzekeringen af te sluiten.
 • Huur je een vakantiewoning? Wil je een huis bouwen of renoveren? Controleer in het contract van jouw woonverzekering of je in dat geval gedekt bent. Meer informatie lees je ook in onze rubriek ‘Welke risico’s worden verzekerd?