Een woonverzekering, wat is dat?

Ben je huurder of eigenaar? De woonverzekering – ook wel brandverzekering genoemd – beschermt de waarde van jouw huis en jouw inboedel én dekt jouw aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bv. bij een brand in jouw woning.

Waarom zich beschermen?

Als huurder of eigenaar van een appartement of een huis loop je een aantal risico’s: overstroming, brand, inbraak tijdens jouw vakantie, glasbreuk,… Niemand blijft gespaard van kleine en grote ongelukken in en om het huis, hoewel je de risico’s kan beperken.

Een vangnet voor jouw woning en jouw inboedel

Een woonverzekering is niet wettelijk verplicht maar in het Vlaamse Gewest dienen zowel de huurder als de verhuurder van een woning die dient als hoofdverblijfplaats hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren (voor de overeenkomsten gesloten vanaf 01.01.2019). In het Waalse Gewest rust die verplichting alleen op de huurder van een woning (voor de huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 september 2018).

Als je een woonverzekering afsluit voorziet de wet een minimumaantal waarborgen die moeten worden verzekerd. Diefstal is niet in die waarborgen inbegrepen. Een woonverzekering dekt je dus niet noodzakelijk als er iets wordt gestolen. Informeer bij jouw verzekeraar of makelaar en geef duidelijk aan welke waarborgen je in jouw polis wil opnemen vóór je het contract ondertekent.

De Wikifintip

Op ABCverzekering.be staat een overzicht met wat je moet doen indien er werd ingebroken.