Een woonverzekering, wat is dat?

Bent u huurder of eigenaar? De woonverzekering – ook wel brandverzekering genoemd – beschermt de waarde van uw huis en uw inboedel én dekt uw aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bv. bij een brand in uw woning.

Waarom moet u zich beschermen?

Als huurder of eigenaar van een appartement of een huis loopt u een aantal risico’s: overstroming, brand, inbraak tijdens uw vakantie, glasbreuk,… Niemand blijft gespaard van kleine en grote ongelukken in en om het huis, hoewel u de risico’s kan beperken.

Een vangnet voor uw woning en uw inboedel

Een woonverzekering is niet wettelijk verplicht. Sluit u toch een woonverzekering af, dan voorziet de wet een minimumaantal risico’s die moeten worden verzekerd. Inbraak is niet in die risico’s inbegrepen. Een woonverzekering dekt u dus niet noodzakelijk als er iets wordt gestolen. Informeer bij uw verzekeraar of makelaar en geef duidelijk aan welke verzekeringen u in uw polis wil opnemen vóór u het contract ondertekent.

De Wikifintip

Op ABCverzekering.be staat een overzicht met wat je moet doen indien er werd ingebroken.