Kies de verzekering die voor jou geschikt is

Vóór je een woonverzekering kiest, is het belangrijk jouw situatie grondig te analyseren en jouw behoeften te bepalen, eventueel met de hulp van jouw verzekeraar of makelaar. Jouw verzekeringscontract kan drie grote groepen van risico’s dekken:

  • de basiswaarborgen:
    • verplicht (voorzien in de wet);
    • standaard (ingeschreven in de meeste contracten voor een woonverzekering);
  • bijkomende waarborgen om de kosten verbonden aan de schade te dekken. Die waarborgen vormen een aanvulling op de basiswaarborgen;
  • facultatieve uitbreidingen (zoals: diefstal en vandalisme).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke – al dan niet verplichte – dekkingen. Aan de hand daarvan kan je de dekkingen kiezen die voor jouw eigen situatie belangrijk zijn.

  Beknopt Gedekte risico’s
Woning en inboedel  – verplichte dekkingen en standaarddekkingen Verzekert de toegebrachte schade aan jouw woning en jouw inboedel. Brand, explosie of implosie (bv. van een oud televisietoestel met beeldbuis), bliksem, aanrijding met een dier of een vervoermiddel (bv. als een voertuig tegen jouw gevel rijdt), storm, hagel, het gewicht van sneeuw of ijs op een dak, natuurrampen, aanslagen, arbeidsconflicten,  terrorisme (bv. indien een ruit in huis sneuvelt tijdens een manifestatie),…
Woning en inboedel  – Bijkomende dekkingen: kosten verbonden aan schade
 
‘Bijkomende’ dekkingen zoals de kosten die je omwille van schade moet maken. Bv.: na een brand in jouw woning moet je meer dan een maand op hotel logeren. De bijkomende dekking ‘kosten voor onderdak’ voorziet een vergoeding van de hotelkosten. Opslag van meubels, herstellingen in afwachting van meer ingrijpende werken, tijdelijk onderdak, slopen van ruïnes,… 
Facultatieve dekkingen: klassieke waarborgen die doorgaans door verzekeraars worden aangeboden De meeste verzekeraars bieden een bijkomende bescherming voor jouw woning en inboedel aan. Elektrische toestellen, rook of roet, overlopende dakgoten, omgewaaide bomen, glasbreuk, schade na een inbraak,… Diefstal, vandalisme, indirecte verliezen (verplaatsingsonkosten, verzendingsonkosten, …) evenals de tijd die je besteedt aan het wegwerken van de gevolgen van de schade.