Tips voor het invullen van je belastingaangifte 2019

Tips voor het invullen van je belastingaangifte 2019

Wanneer moet je je belastingaangifte indienen?

Vul je je belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) op papier in, dan moet deze ten laatste op 28 juni 2019 ingediend worden. De uiterste datum voor het online invullen van je belastingaangifte via Tax-on-web is 11 juli 2019.

Meer dan 3,2 miljoen belastingplichtigen (i.e. 42%) zullen dit jaar een elektronisch voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgen. Als de fiscus je een VVA stuurt, moet je de gegevens enkel nog grondig controleren. Zijn ze volledig en correct, dan hoef je verder niets meer te doen. Je ontvangt automatisch je aanslagbiljet. Ga je echter niet akkoord met het voorstel van de fiscus, dan moet je de VVA verbeteren via Tax-on-web of via het papieren antwoordformulier. Daarvoor gelden dezelfde deadlines als voor een gewone belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie over de VVA.

Let op: als je je belastingaangifte te laat indient, kan je een hoge boete krijgen, een belastingverhoging of kan er een procedure van aanslag van ambtswege worden gestart. Dan vult de fiscus de belastingaanslag zelf in, vaak zonder rekening te houden met fiscale aftrekken en belastingverminderingen. Je loopt zo het risico dat je (veel) meer belastingen moet betalen dan wanneer je je belastingaangifte gewoon op tijd zou hebben ingediend.

Herinnering in verband met buitenlandse rekeningen

Buitenlandse rekeningen en roerende inkomsten die daarmee verband houden, moet je aangeven. Belastingplichtigen die in 2018 het vakje 'buitenlandse rekening' niet hebben aangevinkt terwijl zij in 2017 wel een buitenlandse rekening bezaten, zullen een rappelbrief krijgen van de belastingadministratie. Als die vergetelheid in 2019 wordt gecorrigeerd, zal de belastingadministratie geen sanctie toekennen. Heeft die buitenlandse rekening je echter belastbare roerende inkomsten opgeleverd die je niet aan de fiscus hebt aangegeven, dan kan je een hoge boete en/of een belastingverhoging krijgen.

Nieuwigheden en aandachtspunten

Belastingverminderingen – Vak X
 • Voor de stortingen in het kader van een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ): codes 1342-2342;
 • Voor de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven: codes 1334-2334;
 • Voor de uitgaven in het kader van een adoptieprocedure: code 1341;
 • Voor de minderwaarden op aandelen naar aanleiding van een gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van private privaks: codes 1329-2329.
Inkomsten van kapitalen en roerende goederen – Vak VII

De eerste 640 euro van aandelendividenden worden niet belast. Deze belastingvrijstelling wordt niet onmiddellijk aan de bron toegepast bij de dividenduitkering. Je moet deze dus zelf aanvragen via je belastingaangifte. Daartoe moet je de effectief aan de bron ingehouden roerende voorheffing op het vrijgestelde dividendbedrag zelf berekenen en in je aangifte vermelden (codes 1437 of 2437).

Voorbeeld: als je in 2018 dividenden op aandelen ten belope van 640 euro of meer hebt ontvangen, waarop de bank 30% roerende voorheffing heeft ingehouden, kan je die roerende voorheffing op de vrijgestelde 640 euro recupereren via je belastingaangifte. Je kan zo maximaal 192 euro (i.e. 30% van 640 euro) recupereren.

Effectenrekeningen en dividend

Als je in de periode van 10 maart tot 31 december 2018 titularis was van meer dan één effectenrekening, moet je dat in vak XIV van je belastingaangifte vermelden, ook als het totaalbedrag op al je effectenrekeningen samen minder dan 500.000 euro bedroeg.

Nieuwe applicatie voor buitenlandse inkomsten

Als je buitenlandse inkomsten ontvangt, kan je voortaan via een applicatie in Tax-on-web bepalen:

 • in welk land (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland) die (beroeps- en onroerende) inkomsten zullen worden belast;
 • hoe je die inkomsten in je belastingaangifte moet vermelden;
 • of die inkomsten aan de gemeentebelasting zijn onderworpen.
Nieuwe regeling voor de deeleconomie

In 2018 is de fiscale regeling vervangen door een regeling die voor zowel de inkomsten uit de deeleconomie als de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers en de inkomsten uit verenigingswerk geldt. Als al die inkomsten samen de grens van 6.130 euro niet overschrijden, zullen zij niet worden belast. Is er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de inkomsten die je vóór de invoering van de nieuwe regeling uit de deeleconomie hebt gehaald, dan kan je die recupereren door ze in vak XIII van je belastingaangifte te vermelden.

Tips die je leven kunnen vergemakkelijken

Wacht niet tot de laatste dag om je belastingaangifte in te vullen. Als je hulp nodig hebt, heb je verschillende mogelijkheden:

 • raadpleeg de online toelichtingsbrochure;
 • zoek praktische informatie over fiscaliteit op de website van de FOD Financiën;
 • bel het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02/572.57.57, waar je alle werkdagen terechtkan van 8.00 uur tot 17.00 uur;
 • ga naar één van de invulsessies die de FOD Financiën tussen 2 mei en 28 juni 2019 in het hele land organiseert (in zijn eigen kantoren, in de gemeenten of in winkelcentra).

Vul je je belastingaangifte voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) op papier in, dan moet ze ten laatste op 28 juni 2019 in de bus van je belastingkantoor zitten. De uiterste datum voor het online invullen van je belastingaangifte via Tax-on-web is 11 juli 2019.

Controleer het rekeningnummer dat op je belastingaangifte is vermeld. Zo nodig, voeg je je rekeningnummer toe of verbeter je het bij het invullen van je belastingaangifte of via het MyMinfin-platform (waar je op elk moment de status van je aangifte kan checken). Met het juiste rekeningnummer op je belastingaangifte vermijd je immers vertragingen wanneer je geld terugbetaald moet krijgen.

Wil je een simulatie en een anonieme berekening van je belastingen? Dan kan je de tool Tax-Calc gebruiken.