Vergelijkingstool zichtrekeningen

Gebruiksvoorwaarden

 1. De vergelijkingstool gebruikt courante benamingen die kunnen verschillen van de officiële benamingen.
  Zie deze lijst voor meer informatie.

  Volg de instructies op om je gebruikersprofiel te bepalen.

  Conform je gebruikersprofiel zal de vergelijkingstool:

  • de rekening(en) tonen die bij je gebruikersprofiel aansluit(en), alsook de jaarlijkse kosten die aan die rekening(en) verbonden zijn, gerangschikt van de goedkoopste tot de duurste;
  • de mogelijkheid bieden om tot 5 rekeningen met elkaar te vergelijken;
  • per rekening detailinformatie verstrekken over de kosten alsook het informatiedocument betreffende de vergoedingen. (zie FAQ 6)

  De kosten per rekening zijn het resultaat van een simulatie op basis van:

  • je gebruikersprofiel;
  • de gegevens - en de actualiseringen ervan - die de banken en de andere rekeningaanbieders, op eigen verantwoordelijkheid, aan de FSMA hebben verstrekt.

   

 2. De diensten die in aanmerking worden genomen in de vergelijkingstool, zijn in essentie de diensten die voorkomen op de lijst met de meest representatieve diensten verbonden aan een betaalrekening. Deze diensten zijn ook opgenomen op het tariefinformatiedocument van je bank (of je rekeningaanbieder).

 3. De vergelijkingstool bevat enkel informatie over de rekeningen die in België worden gecommercialiseerd.

 4. De tool is eenvoudig opgebouwd om deze toegankelijk te maken voor elke gebruiker en om gemakkelijk rekeningen te kunnen vergelijken.

  De kosten die op de resultatenpagina worden weergegeven, vloeien voort uit een simulatie die op een aantal hypotheses is gebaseerd, waaronder deze:

  • De kosten worden in aanmerking genomen, zonder rekening te houden met promotieacties of andere commerciële tegemoetkomingen. De tool houdt evenmin rekening met alle specifieke voorwaarden van elke rekening die sterk kunnen verschillen tussen banken. De jaarlijkse kosten die de vergelijkingstool toont, kunnen daardoor verschillen van de kosten die door de bank (of de rekeningaanbieder) of door andere ‘tariefvergelijkingstools’ of ‘tariefsimulatoren’ worden vermeld.
  • Voor de geldopnames met een debetkaart in vreemde valuta, houdt de vergelijkingstool rekening met de eventuele vaste kosten voor elke geldopname, en de eventuele variabele kosten die afhangen van het bedrag van elke geldopname. De gebruiker registreert hiervoor het aantal geschatte geldopnames alsook het geschatte gemiddeld bedrag van de geldopnames uitgedrukt in euro aangezien de vergelijkingstool exclusief in euro rekent (de wisselkoersmarges worden niet in rekening gebracht).
  • De kredietkaart die door de vergelijkingstool in aanmerking wordt genomen, is deze gekoppeld aan de rekening.
  • Voor de geldopnames in euro of in vreemde valuta, aan een geldautomaat, met een krediet- of prepaidkaart houdt de vergelijkingstool rekening met de eventuele vaste kosten voor elke geldopname en de eventuele variabele kosten die afhangen van het bedrag van elke geldopname. De gebruiker registreert hiervoor het aantal geschatte geldopnames alsook het geschatte gemiddeld bedrag van de geldopnames uitgedrukt in euro aangezien de vergelijkingstool exclusief in euro rekent (de wisselkoersmarges – voor de geldopnames in vreemde valuta - worden niet in rekening gebracht).
  • Indien je kiest voor het ophalen van rekeninguittreksels aan het loket houdt de vergelijkingstool rekening met één ophaling per maand.
  • Indien je kiest voor de verzending van rekeninguittreksels met de post houdt de vergelijkingstool rekening met één verzending per maand.
  • In de kosten die in aanmerking worden genomen door de vergelijkingstool zijn alle taksen vervat.
 5. De informatie die in de vergelijkingstool van zichtrekeningen is opgenomen, wordt door de banken (of de rekeningaanbieders) ter beschikking gesteld uitsluitend op hun eigen verantwoordelijkheid.

 6. Klik hier voor elk verzoek om informatie of elke klacht over de vergelijkingstool of zijn werking. 
  Als je vragen hebt over de voorwaarden die de banken of rekeningaanbieders aanbieden (promotieacties, packs of bundels, …), vraag de betrokken banken of rekeningaanbieders dan om bijkomende informatie.

 7. De informatie die je invoert om de simulatie te kunnen uitvoeren, worden noch bewaard, noch aan derden meegedeeld door de FSMA.

 8. De gegevens die gebruikt worden om de vergelijkingen uit te voeren worden door de banken (en andere rekeningsaanbieders) onder hun unieke verantwoordelijkheid overgemaakt aan de FSMA en geactualiseerd in het kader van een wettelijke bepaling.

  De FSMA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als de door haar ontvangen gegevens onvolledig of foutief zouden blijken. Datzelfde geldt ook voor enig - rechtstreeks of onrechtstreeks - nadeel dat uit het gebruik van de vergelijkingstool voor zichtrekeningen zou voortvloeien.

  De resultaten van de berekeningen door de vergelijkingstool zijn ramingen die op een aantal hypotheses zijn gebaseerd (zie o.a. ‘Welke hypotheses worden gebruikt voor de berekening van de kosten ?’), en kunnen dus verschillen van de resultaten die via andere tools worden verkregen.

  De door de vergelijkingstool getoonde gegevens houden in geen enkel geval een beoordeling door de FSMA in van de kwaliteit van de verwerkte rekeningen of van de kredietwaardigheid van de kredietinstellingen of rekeningaanbieders waarvan de gegevens worden getoond. De vergelijkingstool zelf en de resultaten die uit het gebruik ervan voortvloeien, mogen op geen enkele manier voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

FAQ

 1. Klik hier.

 2. Een pack is een commercieel aanbod van de bank (of rekeningaanbieder) dat een zichtrekening omvat met daaraan specifieke gekoppelde kaarten en diensten tegen een vastgelegde prijs (per maand of per jaar). De gedetailleerde fiche geeft aan welke kaarten en diensten in het pack zijn inbegrepen en geeft tevens aan wat niet in het pack is inbegrepen en tegen welke kost het beschikbaar is.

 3. De gebruiker van een debetkaart kan geld afhalen aan een geldautomaat van de bank die de debetkaart heeft uitgegeven.

 4. De bank (of de rekeningaanbieder) bezorgt je een kredietkaart gekoppeld aan je zichtrekening. Met deze kredietkaart kan je aankopen betalen en/of geld afhalen. In tegenstelling tot een debetkaart wordt het geld niet onmiddellijk van je zichtrekening afgehouden.

  Het totaalbedrag van de transacties die je gedurende een overeengekomen periode met je kredietkaart uitvoert, wordt op een overeengekomen datum volledig of gedeeltelijk van je zichtrekening afgehouden. In geval van gedeeltelijke afhouding is er een kredietcontract aan je kaart gekoppeld die melding maakt van intresten die aangerekend worden indien je gebruik maakt van krediet.

  Aan een type kredietkaart kan de bank (of rekeningaanbieder) nog extra diensten koppelen. Raadpleeg je bank (of rekeningaanbieder).

 5. Het is mogelijk dat je bank niet beschikt over geldautomaten.

  In dit geval zal je de geldautomaten van andere banken gebruiken om geld af te halen. Je geschatte geldopnames in euro met je debetkaart aan de geldautomaat van je bank worden dan toegevoegd aan de geschatte geldopnames in euro aan de geldautomaten van andere banken (of rekeningaanbieders). 

  De vergelijkingstool zichtrekeningen gebruikt voor deze geldopnames de eventuele kosten die de banken (of rekeningaanbieders) ons hebben gecommuniceerd. Raadpleeg je bank voor meer informatie hierover.

 6. Sinds 1 juli 2019 zijn de banken (of rekeningaanbieders) verplicht om het informatiedocument betreffende de vergoedingen ter beschikking te houden van hun klanten. Dit document geeft een overzicht van de verschillende kosten verbonden aan de rekening van de klant (debetkaart, kredietkaart en prepaidkaart, enz.). Deze tarieven zijn opgenomen in de vergelijkingstool op de resultatenpagina naast ‘detail’.