Wat is nieuw in de belastingaangifte 2017?

Het is opnieuw die tijd van het jaar: de belastingaangifte moet ingevuld worden. Voor de aangifte op papieren hebt je tijd tot 29 juni. Voor een aangifte via Tax-on-Web is dat 13 juli. Op de belastingaangifte van het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016), zijn er 75 codes bijgekomen, waarvan 30 in vak IX, als gevolg van de regionalisering van de woonfiscaliteit.

Nieuwe codes voor de woonfiscaliteit

Belastingen 2017De geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen en de Chèque-Habitat in Wallonië hebben de fiscale voordelen van een lening voor je woning in 2016 grondig gewijzigd (meer daarover hier) met als gevolg een reeks nieuwe codes in dit vak.

Het Vak IX, B.1. bevat het meeste nieuwe codes, omdat je daar de intresten en kapitaalaflossingen van je hypothecair krediet (woonlening) en premies voor schuldsaldoverzekeringen moet invullen voor leningen aangegaan in 2016.

In de aangifte op papier moet je de rode voetnoten goed volgen en enkel de codes invullen die voor je eigen gewest van toepassing zijn. Dat is het gewest waar je op 1 januari 2017 je officiële woning (of domicilie) hebt.

Wikifin Tip

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft hiervoor een “wizard” (een hulpprogramma) ontwikkeld. Die is enkel beschikbaar voor wie zijn aangifte elektronisch doet. Als je niet meer weet waar je de intresten en kapitaalaflossingen van je woonlening en de premies voor je schuldsaldoverzekering moet invullen, gebruik zeker Tax-on-Web!

Nieuwe codes voor beleggers

In 2016 steeg de roerende voorheffing naar 27% (intussen is dat 30% geworden), maar er zijn ook heel wat uitzonderingstarieven. In Vak VII moet je roerende inkomsten invullen waarvoor er geen roerende voorheffing werd ingehouden door de bank of de uitgever van aandelen of obligaties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je beleggingen bij een buitenlandse bank hebt. Bij Belgische banken is deze belasting reeds ingehouden.

Ook voor de speculatiebelasting - die enkel in 2016 heeft bestaan - zijn er een viertal nieuwe codes. Als je bij een Belgische bank belegde, moet je je geen zorgen maken: de bank heeft de belasting al ingehouden. Wie klant is bij een buitenlandse bank, moet de meerwaarden van een verkoop van aandelen of obligaties binnen de 6 maanden na aankoop, zelf aangeven. De codes daarvoor staan in Deel II van je aangifte, in rubriek XIV A.2.

Meer over de fiscaliteit van beleggingen vind je hier.

Nog nieuwe codes

Er zijn nog nieuwe codes, als gevolg van uitzonderingsregimes: bv. in de horeca  kan je onder bepaalde voorwaarden een aantal uren werken met een vrijstelling van belasting. Dit kan je invullen in Vak IV onder 12: “Bezoldigingen voor overuren in de horeca die in aanmerking komen voor de vijstelling”. In datzelfde Vak IV zijn er nog nieuwe codes voor wie het werk heeft hervat na het brugpensioen in Vak IV D.1. a)1)a) en L, maar dit is erg technisch en wordt door de werkgever zelf op de juiste plaats ingevuld in de loonfiche.

Hulp bij je aangifte

Als je met vragen zit, contacteer het Contact Center van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02/5725757 of jouw eigen belastingkantoor waarvan je het adres op je aangifteformulier vindt. De fiscus houdt ook zitdagen bij gemeenten en in shoppingcentra. Plaats en datum vind je op deze lijst.