Wat verandert er in 2019 voor de kinderbijslag?

Wat verandert er in 2019 voor de kinderbijslag?

Wat houdt de hervorming in?

Voortaan beheert elke regionale overheid, Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, haar eigen kinderbijslagregeling. Elke regionale overheid bepaalt dus zelf de bedragen, zorgt voor haar eigen wetgeving en beschikt over haar uitbetalingsinstellingen.

Van welke regionale overheid ontvang je kinderbijslag?

Je krijgt kinderbijslag van de regio waar jouw kind gedomicilieerd is. M.a.w. waar het is ingeschreven in het bevolkingsregister. Als je kind bijvoorbeeld gedomicilieerd is in Duitstalig België, krijg je kinderbijslag van de Duitstalige Gemeenschap.

Voor kinderen die in het buitenland (EU) wonen, wordt de kinderbijslag uitgekeerd door de regio waar de werkgever (of de laatste werkgever) van de sociaal verzekerde gevestigd is.

Wat verandert er in Vlaanderen?

Op 1 januari 2019 is in Vlaanderen de nieuwe regeling voor kinderbijslag ingegaan, met de nieuwe naam 'Groeipakket'. In het Groeipakket zijn alle financiële tegemoetkomingen gebundeld die de Vlaamse overheid voor elk kind biedt (kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag).

Alles hangt af van de geboortedatum van je kind.

Is je kind geboren vóór 1 januari 2019, dan verandert er NIETS. De kinderbijslag wordt op dezelfde manier berekend als tot dusver en dit tot het einde van de studies van je kind of tot zijn 25ste verjaardag. Als je aan de voorwaarden voldoet kan je natuurlijk ook extra toeslagen krijgen die het Groeipakket biedt (afhankelijk van de leeftijd, het inkomen,  ...).

Is je kind geboren op 1 januari 2019 of later, dan krijg je het NIEUWE basisbedrag voor kinderbijslag dat is vastgelegd in het Groeipakket, namelijk 163,20 euro per maand. De leeftijd en de rang van het kind in het gezin (oudste, tweede, ...) spelen daarbij geen rol meer. Dit maandelijkse basisbedrag stijgt als je kind 6, 12 en 18 jaar wordt.

Vanaf 2020 zullen alle gezinnen zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen. Toekomstige mama’s die hun eerste kindje verwachten in 2019, kunnen hun kinderbijslagfonds nu al kiezen.

Voor meer informatie over de hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen kan je terecht op de website groeipakket.be.

Wat verandert er in Brussel?

In Brussel verandert er niets in 2019. De hervorming zal ingaan in 2020.

Anders dan in Vlaanderen en Wallonië zal iedereen dan overstappen op de nieuwe regeling: alle Brusselse kinderen zullen onder het nieuwe model vallen, ook als ze geboren zijn vóór 2020.

Van 0 tot 24 jaar krijgt elk enig kind dat geboren is op 1 januari 2020 of later, 150 euro.

Heb je meer dan één kind, dan krijg je voor elk kind 150 euro tot het 12 jaar is. Tussen 12 en 24 jaar wordt dat opgetrokken tot 160 euro. Als kinderen verder studeren na hun 18de verjaardag, krijg je 170 euro.

Voor kinderen die zijn geboren vóór 1 januari 2020 krijg je 140 euro tot eind 2025 en 150 euro vanaf 1 januari 2026.

Iriscare die belast zal zijn met het beheer van de kinderbijslag heeft een rekenmachine ontwikkeld waarmee je kan berekenen hoeveel kinderbijslag je vanaf 2020 krijgt voor je kinderen.

Wat verandert er in Wallonië?

Alles hangt af van de geboortedatum van je kind.

Is je kind geboren vóór 1 januari 2020, dan verandert er NIETS. De kinderbijslag wordt op dezelfde manier berekend als tot dusver en dit tot het einde van zijn studies of tot hij 25 jaar wordt.

Wordt je kind geboren op 1 januari 2020 of later, dan val je onder de NIEUWE regeling voor het berekenen van de kinderbijslag. Daarbij gelden de volgende basisbedragen:

  • van 0 tot 17 jaar: 155 euro per kind en per maand;
  • van 18 tot 24 jaar: 165 euro per kind en per maand.

De rang van het kind in het gezin (oudste, tweede, ...) heeft geen invloed meer op het bedrag.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe regels die vanaf 1 januari 2019 voor iedereen gelden:

  • hoeveel kinderbijslag je krijgt hangt niet langer af van je beroepssituatie. De sociale toeslagen worden voortaan toegekend volgens het gezinsinkomen;
  • als je kind 18 jaar wordt in 2019 blijf je automatisch kinderbijslag ontvangen tot zijn 21ste verjaardag. Dat geldt niet als je kind een werkloosheidsuitkering krijgt of een loon voor werk van meer dan 240 uur per kwartaal (behalve als het om een studentenjob gaat);
  • als je kind één van beide ouders verliest in 2019, krijgt het wezenbijslag. Het blijft de wezenbijslag ontvangen ook al huwt de overlevende ouder opnieuw of vormt hij een nieuw gezin;
  • toekomstige mama’s die hun eerste kindje verwachten in 2019 of 2020 kunnen voortaan zelf hun kinderbijslagfonds kiezen.

Vanaf 2021 zullen alle Waalse gezinnen zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen of kunnen veranderen van fonds.

De gedetailleerde bedragen (geboortepremie, schoolpremie, …) vind je terug in de brochure die gepubliceerd is door Famiwal, het nieuwe Waalse publieke kinderbijslagfonds.

Voor meer informatie over de hervorming van de kinderbijslag in Wallonië kan je ook terecht op de website famiwal.be.

Wat verandert er in de Duitstalige Gemeenschap?

De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2019 en geldt voor alle kinderen, ongeacht of ze vóór of na 1 januari 2019 zijn geboren. De gezinsbijslag bestaat uit de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie.

Als je kind geboren is vóór 1 januari 2019 wordt het bedrag dat je in december 2018 hebt ontvangen vergeleken met het nieuwe bedrag. Valt het nieuwe bedrag lager uit, dan blijf je het oude bedrag ontvangen tot het nieuwe bedrag voordeliger is of tot de geboorte van een nieuw kind.

Het basisbedrag is 157 euro per kind. Daarbovenop krijg je een jaarlijkse toeslag van 52 euro. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je nog een sociale toeslag krijgen van 75 euro.

Vanaf het derde kind krijg je een toeslag van 135 euro per kind, ongeacht je gezinsinkomen.

Daarnaast zijn er nog een aantal toeslagen mogelijk zoals 239 euro voor volledig wezen of een bedrag tussen 85 en 561 euro voor kinderen met een aandoening.

Voor meer informatie over de hervorming van de kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap kan je hier terecht.