Enkele trucs en weetjes voor een succesvolle brainstorming :

Aanpak :

Eventueel start je met het toewijzen van rollen aan de deelnemers van de brainstorming. Behalve een rapporteur en een tijdsbewaker kan je deelnemers een rol geven die overeenstemt met een specifiek profiel, een personage, een vertegenwoordiger van een groep.

 • Het woord nemen voor de klas is niet voor iedereen vanzelfsprekend, start dus met een discussie in kleine groepjes.
 • Wijs op het belang van het respecteren van elkaar in de discussie:
  • Alle ideeën zijn goed, er wordt met niemand de spot gedreven;
  • We laten iedereen uitspreken;
  • We vragen het woord vooraleer we starten met praten.
 • Verzeker de deelnemers dat iedereen aan bod zal komen.
 • Bepaal op voorhand hoelang de groepjes onderling kunnen discussiëren en hoeveel tijd het debat met de hele groep zal innemen.
 • Moedig de deelnemers aan om alle ideeën die naar boven komen te noteren.
 • Post-its kunnen hierbij handig zijn.
  Verzamel de ideetjes of post-its tijdens de groepsdiscussie op een zichtbare plaats en laat hierbij de rapporteurs van de verschillende groepjes aan het woord indien dit aangewezen is en de tijd dit toelaat.
 • Cluster de verschillende ideeën en hou bij de indeling van de clusters rekening met waar je met de groepsdiscussie eventueel verder naartoe wilt (wat komt veel voor, wat past bij elkaar, wat zijn tegenstellingen, …) 

Enkele ideetjes om de creativiteit bij het denkproces aan te moedigen:

 • Voed de discussie van de deelnemers met voorbeelden uit hun dagelijks leven of situaties die ze herkennen.
  ‘Indien ik jullie vraag om een paar nieuwe schoenen te kopen met een budget van slechts 50 euro, hoe zouden jullie dit aanpakken?’
 • Het is belangrijk om de deelnemers de centrale problematiek vanuit verschillende invalshoeken te laten benaderen.
  ‘Leg uit aan de groep hoe je tewerk gaat om niet meer geld uit te geven dan je ter beschikking hebt.’
  ‘Je hebt nog slechts 2 euro voor je lunch van vandaag, wat doe je?’
 • Indien er niet veel ideetjes naar boven komen, daag de deelnemers uit door een aantal straffe stellingen of controversiële uitspraken te lanceren. Meestal genereert dit voldoende stof voor discussie.
 • Moedig de gekste ideeën aan