Het project ‘Financial Literacy @ School’ biedt in ronde 2 innovatief lesmateriaal aan voor het eerste jaar van de tweede graad. Het lesmateriaal gaat over het thema ‘betaalmiddelen’. De lessen kunnen na de paasvakantie gegeven worden en de totale lestijd van de module bedraagt vier lesuren. De lessen worden vooraf gegaan door een test voor leerlingen. Op basis van deze test meten we het niveau van financiële geletterdheid voor aanvang van de lessen. Leerlingen dienen deze test voor de paasvakantie in de klas af te leggen en dienen hiervoor over een individuele computer met internetverbinding te beschikken. Daarna volgen leerlingen de lessen en volgt een bijkomende test om te toetsen of de financiële geletterdheid van leerlingen effectief verhoogd is en de lessen een impact hebben op keuzegedrag. Deze tweede test maken de leerlingen op het einde van het vierde lesuur.

Heb je interesse om ook een pionier in financiële educatie te worden en wil je graag deelnemen aan ronde 2 van het project, schrijf je dan snel in via dit formulier. Doe dit ten laatste op 19 februari.

FAQ

 1. Een goede financiële vorming is noodzakelijk om volwaardig te participeren in de samenleving als onafhankelijke en verantwoordelijke burger. Financieel geletterde personen zijn bijvoorbeeld beter in staat hun dagelijks budget te beheren, hun vermogen en schulden te beheren, etc. Het is belangrijk om jongeren hier in het secundair onderwijs mee vertrouwd te maken. Financiële educatie wordt daarom één van de sleutelcompetenties in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Start daarom nu al met financiële educatie op school. Dit project biedt je de gelegenheid om met ondersteuning financiële vorming te introduceren op je school. Zo krijg je o.a. een specifiek lespakket aangeboden samen met richtlijnen en de nodige informatie.

 2. Jouw school en jouw leerlingen ontvangen innovatief lesmateriaal dat op wetenschappelijke basis ontwikkeld en beoordeeld zal worden. Dit materiaal sluit aan bij de sleutelcompetenties van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs. Door deel te nemen aan het project, behoor je in Vlaanderen bij de pioniers van financiële educatie in het secundair onderwijs. Het is een troef voor je school die door de lessen financiële educatie tegemoet komt aan de vraag van vele leerlingen en hun ouders.

 3. Het onderzoek wil zo weinig mogelijk ballast voor de deelnemers met zich meebrengen. Leraren en leerlingen vragen we om een korte vragenlijst voor en na het lespakket in te vullen. De vragenlijst voor de leraren duurt 15 minuten. De vragenlijst voor de leerlingen peilt naar de financiële geletterdheid van leerlingen en duurt maximaal 20 minuten.

 4. Het is belangrijk om leerlingen al vanaf jonge leeftijd vertrouwd te maken met geldzaken om jongeren ervan bewust te maken over hoe met geld om te gaan. Financiële educatie wordt daarom één van de sleutelcompetenties in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs .Momenteel is er echter weinig duidelijkheid over hoe deze doelstelling concreet te realiseren zijn en er is nog weinig specifiek lesmateriaal ontwikkeld. Met dit project ondersteunen we scholen om deze richtlijnen nu al in de praktijk om te zetten. 

 5. Voor schooljaar 2017-2018 ontwikkelen we innovatief lesmateriaal rond het thema ‘betaalmiddelen’. Een lespakket duurt vier lesuren. De volgende schooljaren wordt ook lesmateriaal voor bijkomende thema’s zoals sparen, beleggen en lenen uitgewerkt. Het is de bedoeling om op termijn een lessenreeks te ontwikkelen die een brede financiële geletterdheid van de leerlingen realiseert zoals aanbevolen door de OESO.

 6. Het lesmateriaal en lesvoorbereidingen voor het thema ‘betaalmiddelen’ is beschikbaar vanaf  de paasvakantie. De lessen nemen vier lesuren in beslag. Scholen kunnen zelf de timing kiezen van het lespakket. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen of zij een lespakket van twee uur in één blok van twee opeenvolgende lesuren geven, of gespreid in twee lessen. De lessenreeks wordt steeds voorafgegaan en afgesloten met een test om te meten of de financiële kennis effectief verbeterd is. De eerste test dient voor de paasvakantie in de klas te worden afgerond. Leerlingen dienen hiervoor over een individuele computer met internetverbinding te beschikken. De tweede test wordt binnen de vier lesuren afgelegd. Ook hiervoor dienen leerlingen over een individuele computer met internetverbinding te beschikken.

 7. Vul dit formulier in. Je geeft daar het aantal klassen dat zal deelnemen, het aantal leerlingen per klas, en de contactgegevens van de verschillende leraren die de lessen zullen geven op. 

 8. Het lesmateriaal richt zich op alle leraren uit het secundair onderwijs die financiële vorming willen geven in het eerste jaar van de tweede graad. Het project richt zich niet enkel op leraren die economie of wiskunde doceren. Noch een vooropleiding economie of wiskunde is vereist. Het lesmateriaal bevat voldoende informatie om leraren te informeren over de inhoud van de lesmodules, en zal op termijn ook een professionaliseringsmodule voor leraren bevatten.

 9. Alle klassen uit het eerste jaar van de tweede graad kunnen deelnemen. De lesmethodes verschillen tussen scholen maar niet tussen klassen binnen dezelfde school. Leraren kunnen het lesmateriaal dus op dezelfde wijze in verschillende klassen gebruiken.

 10. In vakken zoals Economie, Toegepaste economie, Administratie en Retail die gegeven worden in de studierichtingen Economie, Handel, Kantoor en Verkoop, staan de theorie en/of de praktijk van de economie van een land en het bedrijfsleven centraal. Het lesmateriaal van het project voor financiële educatie zorgt voor de financiële bagage die elke burger nodig heeft om in onze maatschappij te kunnen functioneren. De doelstellingen die met dit lesmateriaal gerealiseerd worden, betreffen kennis, vaardigheden en attitudes die worden aanbevolen door de OESO. Het volledige rapport staat op volgende site: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framew...
  Het wordt ook mogelijk om, ondersteund vanuit een externe uitwerking, een andere innovatieve aanpak uit te proberen binnen je lessen. Belangrijk is dat je hiermee ook al eens een eerste keer proeft van vernieuwingen in het curriculum, waardoor jij er al meer klaar voor zal zijn.