Een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

U bent hier

Waar kan ik terecht?

In groep brengen de leerlingen de financiële situatie van hun personages in kaart.
Ze bezoeken een organisatie, maken kennis met diverse regelingen en tussenkomsten die op hun fictief personage van toepassing zijn en vragen antwoorden op een aantal relevante vragen i.v.m. de financiële situatie van hun personage.
De leerlingen beoordelen de antwoorden die ze krijgen en stellen hun case voor aan de klas.