Ziekteverzekeringen opgelijst

De eerste rijkdom is de gezondheid en zolang je gezond bent, heb je weinig nood aan een ziekteverzekering. Maar als je met een ernstige aandoening te maken hebt, ben je het liefste tip top verzekerd. Kun jij door de bomen het bos nog zien met al die verzekeringen die te maken hebben met je gezondheid? Wij zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Er zijn twee grote categorieën als het gaat over een ziekteverzekering in België: de verplichte en de aanvullende ziekteverzekeringen.

Verplicht Aanvullend
  • Verzekering ‘gezondheidszorg’
  • Hospitalisatieverzekering

 

  • Individuele ongevallenverzekering

 

  • Verzekering ambulante kosten

 

De verplichte verzekering ‘gezondheidszorg’: via het ziekenfonds

Er bestaat een verplicht verzekeringssysteem voor gezondheidszorg in België. Dat wordt georganiseerd door de Sociale Zekerheid. Iedereen moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds (mutualiteit) naar keuze of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Je mag zelf kiezen waar je je aansluit. Voor zelfstandigen gelden specifieke regels.

De verzekering ‘gezondheidszorg’ financiert volledig of gedeeltelijk medische kosten: raadplegingen bij de huisarts of specialist, tandarts, kinesitherapeut, oogarts, bevallingen, ziekenhuisopnames, … Wat je zelf aan medische kosten nog moet betalen, is het ‘remgeld’.

Als je een dokter raadpleegt, krijg je een getuigschrift mee. Daarop kleef je het klevertje van je ziekenfonds en je bezorgt het getuigschrift aan je ziekenfonds. Vervolgens betaalt het ziekenfonds (een deel van) de medische kosten terug.

De dekking via de verzekering ‘gezondheidszorg’ is niet volledig. Wil je voorkomen dat je je blauw betaalt aan ziekenhuisfacturen? Dan kan je opteren voor een hospitalisatieverzekering.

Aanvullende ziekteverzekeringen

De verzekering in geval van ziekte of ongevalDe hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering is een aanvulling op de verplichte verzekering ‘gezondheidszorg’. Het is een extra ziekteverzekering die niet verplicht is. Je hospitalisatieverzekering zal pas tussenkomen nadat het ziekenfonds terugbetaald heeft.

Naargelang je contract, kan een hospitalisatieverzekering je vergoeden voor:

  • hospitalisatiekosten: doktersrekeningen, kosten voor medische verzorging in het ziekenhuis, kamerprijs, uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal, …;
  • raadplegingen in het ziekenhuis of bij de arts, de geneesmiddelen, radiografieën, … vóór en na de ziekenhuisopname;
  • de kosten voor de behandeling van een aantal ernstige ziekten (kanker, ziekte van Parkinson, … ) als het contract dat expliciet voorziet.

Verzorging in een spoeddienst valt onder de zogenaamde “ambulante zorgen”. Je krijgt hiervoor dus geen vergoeding via je hospitalisatieverzekering. Moet je toch minimaal één nacht in het ziekenhuis blijven na het bezoek aan de spoeddienst? Dan wordt het wel een ziekenhuisopname en komt je hospitalisatieverzekering wel tussen.

Heb je via het werk een hospitalisatieverzekering? Dan maak je deel uit van een zogenaamde beroepsgebonden hospitalisatieverzekering. Je kan de aansluiting bij zulke collectieve verzekering verliezen, bv. omdat je van werk verandert en op je nieuwe job geen hospitalisatieverzekering aangeboden krijgt, of omdat je geen werk meer hebt of op pensioen bent. In dat geval heb je het recht om, zonder bijkomend medisch onderzoek en zonder een medische vragenlijst te moeten invullen, een hospitalisatieverzekering op je eigen naam verder te zetten. Je moet wel minstens twee jaar ononderbroken aangesloten zijn bij een collectieve hospitalisatieverzekering. Hou er rekening mee dat, hoe ouder je bent op het moment dat je je verzekering op eigen naam verderzet, hoe hoger de premie zal zijn.  

Je kan ook zelf een individuele hospitalisatieverzekering afsluiten. Dat doe je via een verzekeraar of via het ziekenfonds. Meestal moet je een medische vragenlijst invullen. Dat is een vragenreeks over je gezondheidstoestand. Bekijk goed waarvoor je precies gedekt bent via je hospitalisatieverzekering. Er zijn grote verschillen tussen de aangeboden hospitalisatieverzekeringen.

Individuele ongevallenverzekering

Je kan je verzekeren tegen de gevolgen van een ongeval. Heb je tijdens je privéleven (dus niet op het werk) een ongeval, dan zal je ongevallenverzekering tussenkomen. Je verzekering ‘individuele ongevallenverzekering’ zal pas tussenkomen nadat het ziekenfonds terugbetaald heeft.

Je kan bijvoorbeeld een terugbetaling krijgen van de medische kosten voor de verzorging na het ongeval, een vergoeding als je tijdelijk invalide bent, een kapitaal als je blijvend invalide bent, of je erfgenamen kunnen een vergoeding krijgen als je ten gevolge van het ongeval overlijdt, …

Let op als je zo’n ongevallenverzekering wil aangaan. Niet alle verzekeraars beschouwen dezelfde voorvallen als een ‘ongeval’ dat in hun polis gedekt is. Voor de ene verzekeraar zijn bv. brandwonden en een aantal vergiftigingsverschijnselen ongevallen, terwijl de andere verzekeraar die niet als ongeval beschouwt. Vergelijk dus zeker de polisvoorwaarden als je zo’n verzekering wenst.

Ambulante zorgen

Sommige gezondheidsverzekeringen gaan nog verder in het vergoeden van medische kosten. Zo kan je via een verzekering ‘ambulante zorgen’ medische kosten die niets te maken hebben met een opname in het ziekenhuis terugbetaald krijgen. Denk maar aan kosten voor een consultatie bij je huisarts, terugbetaling van medicijnen die je huisarts je voorschreef, tandprothesen, …

Ook hier komt je verzekering ‘ambulante zorgen’ pas tussen nadat het ziekenfonds terugbetaald heeft en vergelijk je best de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars om te weten wie welke kosten dekt.

De Wikifin-tips

  • Check goed voor wat je precies verzekerd bent. Er zijn grote verschillen tussen de aanvullende verzekeringen.
  • Ook ziekenfondsen bieden extra voordelen (bijv. terugbetaling van (een deel van) het lidgeld van een sportclub, een cadeau bij de geboorte van een kindje, …). Vergelijken is ook hier de boodschap!
  • Klachten over je aanvullende ziekteverzekering? Wend je eerst tot je verzekeraar vooraleer je stappen onderneemt naar de Ombudsman van de Verzekeringen.