Intro
Welkom bij onze erfenissimulator!
1.
2.
  Ik verklaar de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.  
De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.
Gezinswoning
Andere onroerende goederen
Zichtrekening
Spaarrekening
Beleggingen
Inboedel en huisraad
Wagen
Andere
Gemeenschappelijke goederen
Eigen goederen
Vul hier alle schulden van de erflater in. Wie koos voor de forfaitaire bedragen, kan deze twee bedragen niet meer wijzigen. Je hoeft niet alle velden in te vullen.
Leningen voor de gezinswoning
Leningen voor andere onroerende goederen
Andere schulden
Kosten laatste ziekte (niet terugbetaald door mutualiteit)
Begrafeniskosten
Gemeenschappelijke schulden
Eigen schulden
De berekening afdrukken