Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 24 juli langs in Gent - Gentopia en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg

Tips voor pensioensparen

Een rijper koppel ligt in een hangmat in een grote tuin
  • Om te genieten van de fiscale voordelen van het pensioensparen, kan je beter zo vroeg mogelijk beginnen bij te dragen, en best voor je 55ste verjaardag.
  • Gaat je voorkeur uit naar een grotere belastingvermindering, beperk je dan tot een bedrag van 1020 euro of minder.
  • Tot 1020 euro heb je 30% belastingvermindering. Het maximale bedrag dat je kan sparen bedraagt 1310 euro. Zodra je 1020 euro overschrijdt, bedraagt de belastingvermindering echter 25%. Het heeft dus slechts nut om de grens van 1020 euro te overschrijden als je minstens 1224 euro stort, zodat het lagere percentage wordt gecompenseerd door het hogere bedrag.
  • Heb je ook maar één keer een storting voor pensioensparen vermeld in je belastingaangifte om het fiscale voordeel te krijgen, dan word je op je 60ste verjaardag belast op het volledige gespaarde bedrag.
  • Heb je de stortingen vermeld in je belastingaangifte en vraag je om je pensioensparen te ontvangen vóór de einddatum of vóór je 60ste verjaardag, dan betaal je veel kosten en/of belastingen. Dat kan je dus best vermijden.
  • Je stortingen voor je pensioensparen zijn vanuit fiscaal oogpunt heel interessant tussen je 60ste en 65ste verjaardag, aangezien je de belastingvermindering geniet voor je stortingen, terwijl de eindheffing van 8 % niet meer verschuldigd is.
  • Niets belet je om verschillende pensioenspaarrekeningen te openen als je van product wil veranderen.
  • Als je overgaat van een pensioenspaarverzekering naar een andere pensioenspaarverzekering, of van een pensioenspaarfonds naar een ander fonds, en als je het gespaarde bedrag overdraagt, dan moet je in principe geen belastingen betalen, zolang je 100 % van de opgebouwde reserve overdraagt.
  • Alle andere soorten gedeeltelijke overdrachten of overdrachten naar verschillende producten, worden aanzienlijk belast. Informeer je hierover.
  • Neem geen bedragen op van je pensioensparen vóór je 60ste verjaardag want dan word je zwaar belast (vaak 33 %). Het bedrag van deze belasting kan zelfs hoger zijn dan de bedragen van de belastingverminderingen die je hebt genoten, wanneer je geld hebt belegd in het pensioensparen. Je betaalt misschien ook kosten aan je bankier of verzekeraar. Te vermijden dus!