Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Toegankelijkheidsverklaring

Op deze pagina

De FSMA verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://www.wikifin.be

Niveau van de naleving

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het vereenvoudigd controleverslag is te vinden op: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.wikifin.be/fr 

Onevenredige last

De FSMA publiceert via Wikifin School lesmateriaal in documenten zoals Word-bestanden. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als men problemen ondervindt, kan men contact opnemen via het contactformulier.

Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

  • Op bepaalde pagina’s is de contrastverhouding tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond onvoldoende.
  • Het taalattribuut ontbreekt in een beperkt aantal html-elementen. 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van deze website, kunt u contact opnemen met:

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kan u contact opnemen met de federale ombudsman.

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

De gedetecteerde problemen worden geanalyseerd door de website-leverancier zodat een plan van aanpak ter verbetering kan worden opgesteld, rekening houdend met de kosten en de werklast.

 

Deze verklaring is op 18/10/2023 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 18/10/2023.