Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Bewindvoering: een oplossing als je zelf niet kan zorgen voor je welzijn of je geldzaken

Op deze pagina

Kan je door ziekte of handicap niet langer voor je eigen welzijn of geldzaken instaan? Vallen beslissingen over je verblijfplaats, over medische ingrepen of over onderhoud en herstelling van je woning je te zwaar? Groeien je geldzaken je boven het hoofd? Dan is tijdelijke of definitieve bewindvoering misschien een passende oplossing.

Bewindvoering in beeld

Meer info

Lees deze brochure van Budgetinzicht en Similes over bewindvoering of bekijk de video.

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering stelt de vrederechter een bewindvoerder aan die de nodige beslissingen neemt over je welzijn en je geldzaken. Die bewindvoerder moet jaarlijks een verslag over zijn activiteiten bezorgen aan de vrederechter, aan je vertrouwenspersoon en aan jezelf.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iedereen die de persoon die de bescherming nodig heeft, kent en er belang bij heeft, kan bewindvoering aanvragen. Dat kan dus de te beschermen persoon zelf zijn, een familielid of een andere belanghebbende (een buur, een verzorger, een maatschappelijk werker…).

Hoe zet je de zaken in gang?

  1. Ga langs bij je mutualiteit, bij het OCMW of het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) van je gemeente, bij de Dienst Ondersteuningsplan, bij een advocaat of bij een notaris. Die geven je de eerste inlichtingen.
  2. Daarna dien je een verzoekschrift in via het Centraal Register van de Bescherming van Personen. Meestal heb je daarvoor een recent doktersattest nodig. Ben je digitaal niet zo goed onderlegd? Dan kan iemand het verzoekschrift voor jou indienen.
  3. Als je aanvraag is ingediend, contacteert de vrederechter je. Na een gesprek met jou en eventueel met een persoon die je goed kent, zal hij een bewindvoerder aanstellen. Als hij dat nodig vindt, kan de vrederechter ook bij jou thuis langskomen zodat hij zich een goed beeld kan vormen van je situatie.

Wie kan jouw bewindvoerder worden?

De vrederechter kan iemand uit je naaste omgeving – je ouders, broer, zus of partner – aanstellen als bewindvoerder. Een advocaat of een vrijwilliger van Similes, de  organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, kan ook bewindvoerder worden. Zelf iemand voorstellen behoort ook tot de mogelijkheden, maar uiteindelijk is het de vrederechter die beslist.

Wat doet de bewindvoerder?

Hij zorgt voor je persoonlijke welzijn en neemt, samen met de vrederechter, de beslissingen die daarvoor nodig zijn. Het gaat bijvoorbeeld over de keuze van je verblijfplaats of bepaalde medische beslissingen. Hij beheert ook je geld en je andere goederen, betaalt facturen, beslist over herstellingen aan je woning… Je kan alle beslissingen samen met de bewindvoerder nemen, of je kan alles aan hem overlaten.

Een vertrouwenspersoon houdt een oogje in het zeil

Op jouw voorstel of met jouw instemming stelt de vrederechter een vertrouwenspersoon aan die nagaat of de bewindvoering goed verloopt. In bepaalde gevallen kan de vrederechter zijn keuze opleggen.

Een vertrouwenspersoon is iemand waarbij je je goed voelt, bijvoorbeeld een vriend of een familielid. Die vertrouwenspersoon helpt je ook bij vragen of problemen en regelt, indien nodig, een gesprek met de vrederechter.

Hoeveel kost bewindvoering?

Als de bewindvoerder een familielid is, betaal je niets voor bewindvoering. Als de bewindvoerder beroepsmatig optreedt (bijvoorbeeld een advocaat of een notaris) mag hij jaarlijks 3% van je inkomen plus kosten als vergoeding vragen voor zijn werk.

Weetje

Bewindvoering kan een goede keuze zijn als je niet (langer) zelf je welzijn kan verzekeren en niet kan instaan voor je geldzaken. De procedure verloopt steeds via een vrederechter en kan tijdelijk of definitief zijn.