Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

De simulator toont het bedrag waar de spaarder recht op heeft op het einde van de gekozen spaarperiode. Het is een raming die steunt op:

Het resultaat van de berekening is een lijst met de spaarrekeningen die beantwoorden aan de drie keuzes die de spaarder maakte. Voor iedere rekening verschijnt het bedrag dat de spaarder ontvangt op het einde van de periode die hij koos: dat bedrag is gelijk aan het door hem gestorte spaargeld, verhoogd met de intresten, en verminderd met de jaarlijkse beheerskosten als de bank die aanrekent.

De resultaten staan gerangschikt in dalende volgorde van het te ontvangen bedrag. De spaarder kan de resultaten ook rangschikken volgens de naam van de bank.

Wie rechts in de tabel klikt op "details", krijgt nuttige bijkomende gegevens, zoals de datum vanaf wanneer de door de bank geleverde gegevens geldig zijn.