Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Kosten voor kinderopvang

Twee jongens nemen deel aan een stage en kayakken

Kan je de kosten voor kinderopvang in mindering brengen?

Ik heb een kind dat naar de crèche gaat en een kind dat op kamp gaat in de zomervakantie. Heb ik recht op een belastingvermindering?

Kinderen kosten geld! Gelukkig kunnen de kosten voor kinderopvang deels worden gerecupereerd via de belastingaangifte. Het bedrag hiervan wordt ingehouden van je belastingen.  

Voor je aangifte 2022 bedragen de aftrekbare uitgaven maximaal 14 euro per dag en per kind. De belastingvermindering bedraagt 45 % op het berekende totaalbedrag. 

Voor alleenstaande ouders met een lager inkomen, de belastingvermindering wordt verhoogd van 45% naar 75%.

Het gaat hierbij om:

  • De kinderen jonger dan 14 jaar (of 21 jaar indien het kind een zware handicap heeft)
  • De kosten van crèche, stages of kampen van jeugdbewegingen, de kosten voor kinderopvang …
  • De middag- of nabewaking op school, of de kosten voor de opvang van zieke kinderen
  • De professionele thuisverzorging van zieke kinderen

Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten is het volgende vereist:

  • Het gaat om kinderen die fiscaal ten laste zijn van jou.
  • De bedragen worden betaald aan instellingen of personen die erkend zijn door de autoriteiten, door Kind en Gezin, scholen, zelfstandige onthaalouders.
  • De ouder (het gezin) dat de vermindering vraagt, moet beroepsinkomsten genieten (loon, pensioen, werkloosheidsuitkering ...).
  • Het afgeleverde attest moet het aantal opvangdagen en het betaalde bedrag vermelden.

Voorbeeld: Je hebt een attest van kosten voor kinderopvang voor je kind van 11 jaar

Voor een periode van 10 dagen en tegen de prijs van 20 euro per dag, wat neerkomt op een totaal van 200 euro dat je hebt betaald.

In 2022 kan je in je aangifte 10 dagen aan 14 euro vermelden, het maximum dat kan worden afgetrokken per dag/per kind, ofwel 140 euro. Je belasting wordt bijgevolg verminderd van 140 euro tot 45 %, ofwel 63 euro.

Wikifin-tip

Vergeet niet dat je voor kinderen jonger dan drie jaar waarvoor geen kosten voor kinderopvang worden ingehouden, je toch een fiscaal voordeel ontvangt in de vorm van een extra gedeelte belastingvrije inkomsten. Het gaat hier om 610 euro extra inkomsten waarop geen belastingen betaald moeten worden. Heb je opvangkosten voor kindjes jonger dan drie jaar, dan is het dus interessant om de berekening te maken.