Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Terugvorderen van roerende voorheffing

Terugvorderen van roerende voorheffing op dividenden uit aandelen

Welk bedrag?

Sinds enkele jaren laat de Belgische fiscus je toe om je roerende voorheffing op dividenden van Belgische of buitenlandse aandelen terug te vorderen.

Voor het inkomstenjaar 2024, heb je recht op een eerste schijf van 833 euro aan belastingvrije dividenden. Als je 30 % roerende voorheffing betaalt, komt dit neer op een belastingvoordeel van 833 x 30 % = 250 euro per belastingplichtige.

Welke dividenden?

Het kan gaan om dividenden uit Belgische of buitenlandse aandelen. Daarentegen tellen dividenden van beleggingsfondsen, beveks enz. niet mee voor dit voordeel.

Het gaat wel degelijk om dividenden, en niet om rente of rentecoupons.

Voor wie?

Dit voordeel wordt toegekend aan elke belastingplichtige. Als je met z'n tweeën op de belastingaangifte staat, heeft elke echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner er recht op.

In het geval van een rekening geopend in vruchtgebruik en/of blote eigendom is het de vruchtgebruiker die de roerende voorheffing kan recupereren, niet de blote eigenaar.

Hoe kun je het bedrag terugvorderen?

Aangezien de roerende voorheffing aan de bron wordt ingehouden, kun je deze terugvorderen via je belastingaangifte in het kader van de roerende inkomsten (vak VII-code 1437 - 2437).

Om te weten te komen hoeveel je hebt betaald, kun je je documenten met de ontvangen belastingen en dividenden bewaren of vertrouwen op het je toegestuurde samenvattende certificaat.

Let op!

  • Financiële instellingen zijn niet verplicht om dit samenvattende certificaat te verstrekken, dus wees voorzichtig en bewaar al je documenten om de aangifte te vervolledigen.
  • Het is het bedrag van de roerende voorheffing dat je moet aangeven en niet het bedrag van de dividenden.

Als je een gezamenlijke aangifte indient (gehuwd of wettelijk samenwonend), wordt de verdeling van de inkomsten uit roerende goederen gedaan volgens je huwelijksstelsel. Voor dezelfde geïnde bedragen zijn er verschillen volgens de verdeling van de inkomsten.

Als je onder het stelsel van gemeenschap van goederen valt, is het inkomen gemeenschappelijk, zelfs als de rekening op één naam staat!

Voorbeeld 1: Een alleenstaande verdient 500 euro aan dividenden

Betaalde roerende voorheffing: 500 x 30 % = 150 euro

Hoeveel geeft hij aan? 150 euro, die hij terugkrijgt op zijn belastingen.

Voorbeeld 2: Een alleenstaande verdient 1000 euro aan dividenden

Betaalde roerende voorheffing: 1000 x 30 % = 300 euro

Hoeveel geeft hij aan? 250 euro, die hij terugkrijgt op zijn belastingen.

Voorbeeld 3: Twee partners hebben dividenden geïnd

Partner 1: 400 euro aan dividenden

Betaalde roerende voorheffing: 400 x 30 % = 120 euro

Partner 2: 1000 euro aan dividenden

Betaalde roerende voorheffing: 1000 x 30 % = 300 euro 

 

Hoeveel geven de twee partners aan?

Als wettelijk samenwonend:

  • Partner 1: 120 euro
  • Partner 2: 250 euro

Onder het regime van scheiding van goederen:

  • Partner 1: 120 euro
  • Partner 2: 250 euro

Volgens het wettelijke stelsel van de gemeenschap van goederen: de som moet worden opgeteld en in tweeën gedeeld, d.w.z. 120 + 300 = 420, te delen door twee:

  • Partner 1: 210 euro
  • Partner 2: 210 euro

Voor dezelfde geïnde bedragen zijn er verschillen volgens de verdeling van de inkomsten.