Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je bent werkloos

Hoe wordt een gewone werkloosheidsuitkering belast?

Als je werkloos bent, moet je je werkloosheidsuitkering vermelden in vak IV als beroepsinkomen.

Welke bedragen je precies moet vermelden, vind je terug op de fiscale fiche die je elk jaar krijgt van je vakbond of van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Als je enkel een gewone werkloosheidsuitkering krijgt, betaal je weinig of geen belastingen, hoewel ook dat afhangt van je persoonlijke situatie. Betaal je al nauwelijks belastingen, dan kom je niet in aanmerking voor een aanzienlijke belastingvermindering of andere belastingvoordelen.

Opgelet: de cumulatie van je werkloosheidsuitkering met andere belastbare inkomsten kan een invloed hebben op hoeveel belastingen je moet betalen. Als je daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomt, zal je zwaarder belast worden.

Je bent werkloos door de coronacrisis: hoe wordt je tijdelijke werkloosheidsuitkering belast?

In dit geval wordt je tijdelijke werkloosheidsuitkering op dezelfde wijze belast als een gewone werkloosheidsuitkering. Wel geldt er voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering een lagere bedrijfsvoorheffing.

Opgelet: door de cumulatie van je werkloosheidsuitkering met andere belastbare inkomsten, kan je in een hogere belastingschijf terechtkomen en dus zwaarder belast worden.

Dat zal bij werkloosheid door de coronacrisis vaak voorkomen bij werknemers die onder het stelsel van werkloosheid vallen en een tijdelijke geplafonneerde uitkering krijgen waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Die bedrijfsvoorheffing zal soms te weinig blijken, als er achteraf verschillende belastbare inkomsten voor hetzelfde jaar gecumuleerd moeten worden. Zij zullen dan in 2022 een belastingtoeslag moeten betalen bovenop de bedrijfsvoorheffing die al op voorhand is ingehouden.

Deze regularisatie hangt ook af van je gezins- en financiële situatie.