Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Feitelijk samenwonenden en hun belastingaangifte

Op deze pagina

Worden feitelijk samenwonenden fiscaal gestraft?

Inzake belastingen is het beginsel eenvoudig: feitelijk samenwonenden worden fiscaal als alleenstaanden beschouwd, zelfs als ze een samenlevingscontract hebben. Ze blijven, met andere woorden, elk jaar een afzonderlijke belastingaangifte indienen en zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars belastingschulden.

Kinderen ten laste

Feitelijk samenwonenden kunnen jaarlijks kiezen wie van beide partners hun gezamenlijk(e) kind(eren) ten laste neemt.

De partner die de kinderen ten laste neemt, geniet enerzijds het belastingvoordeel voor kinderen ten laste in functie van het aantal kinderen. Daarnaast geniet hij ook een verhoging van de belastingvrije som als “alleenstaande met kinderen ten laste”, ongeacht het aantal kinderen.

Leninglasten

Voor feitelijk samenwonenden worden de leninglasten verdeeld in verhouding tot ieders aandeel in de woning. Indien feitelijk samenwonenden samen een woning bezitten in een verhouding van 50 %-50 % bijvoorbeeld, moet elk zijn eigen deel ingeven in de belastingaangifte.