Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Kan je andere personen dan je kinderen fiscaal ten laste nemen

Je kan inderdaad andere personen fiscaal ten laste nemen, maar niet iedereen!

Pas als aan verschillende voorwaarden is voldaan, kan je iemand ten laste nemen:

  • Jullie moeten verwant zijn: je kan dus enkel je ouders, grootouders, overgrootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen ten laste nemen.
  • Die personen moeten op 1 januari van het aanslagjaar (dus het jaar waarin je je belastingaangifte indient) deel uitmaken van je gezin.

Een voorbeeld: In juni 2022 vul je je belastingaangifte in voor het inkomstenjaar 2021

Om voor een belastingvermindering in aanmerking te komen, moet je verwant op 1 januari 2022 deel uitmaken van je gezin.

  • De inkomsten van de persoon die je ten laste neemt, mogen een bepaald bedrag niet overschrijden: het voordeel is dat, bijvoorbeeld voor de pensioenen, de ouder of grootouder al een pensioen ten belope van een bepaald bedrag mag ontvangen en toch fiscaal ten laste kan blijven van zijn (klein)kind.