Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je woning in je belastingaangifte

Op deze pagina
Een jonge vrouw kijkt vanop haar balkon naar Brussel

Moet je je eigen woning aangeven?

Je woning wordt als je eigen woning beschouwd als:

  • Je de woning betrekt en er eigenaar of vruchtgebruiker van bent.
  • Je de woning niet betrekt:
    • Om professionele redenen: De afstand tussen je werk- en woonplaats is te groot.
    • Om sociale redenen: Je gaat dichter bij je ernstig zieke ouders wonen.
    • Om wettelijke of contractuele redenen: Je koopt een woning maar er woont nog een huurder in die zal moeten verhuizen.
    • Door bouw- of verbouwingswerken waardoor je onmogelijk in het huis kan wonen.

Het begrip “eigen woning” is belangrijk om het bevoegdheidsniveau voor de betrokken lening te bepalen. De fiscaliteit van leningen voor een eigen woning is immers een gewestelijke materie, terwijl de fiscaliteit van leningen voor andere woningen (zoals een tweede verblijf) een federale materie is.

De enige belasting die je voor je eigen woning moet betalen, is de onroerende voorheffing. Die moet je één keer per jaar betalen. Verder hoef je geen aanvullende personenbelasting te betalen. Het kadastraal inkomen van de eigen woning is immers vrijgesteld, en dus hoef je dat niet op je belastingaangifte te vermelden.

Ben je eigenaar (vruchtgebruiker) van andere onroerende goederen?

Je moet het kadastraal inkomen (en/of de huurgelden) van die onroerende goederen aangeven, ongeacht of het om een grond, een huis, een appartement, een studentenkot, … gaat.

Weetje

Je eigen woning wordt niet belast als je ze binnen vijf jaar na de aankoop ervan met winst verkoopt. Je moet dan wel bewijzen dat je het huis 12 maanden ononderbroken hebt bewoond. Tweede verblijven kunnen echter wel aan zo’n belastingheffing worden onderworpen.

Ik gebruik mijn woning deels voor de uitoefening van mijn beroep

Stel dat je een deel van je woning als kantoor gebruikt.

Vaak trek je je werkelijke beroepskosten (dit zijn alle uitgaven die je bij de uitoefening van je beroep doet) af en geef je het deel van je kadastraal inkomen dat verband houdt met het beroepsgedeelte van je huis, bij je inkosten van onroerende goederen aan.

Dit percentage van het kadastraal inkomen dat betrekking heeft op het deel van je huis dat je voor je beroepsactiviteiten gebruikt, moet overigens identiek zijn aan het percentage dat je als beroepskosten aftrekt.

Zelfs als je een deel van je kadastraal inkomen op je belastingaangifte vermeldt, word je daar niet op belast.

Waarom vraagt de fiscus dan om dat deel aan te geven? Omdat dit nuttige informatie is bij een controle.