Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Je levensverzekeringscontracten in het buitenland aangeven

Jijzelf (of je echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, minderjarige kinderen) bezit een (of meer) levensverzekeringscontract(en) in het buitenland?

Als verzekeringnemer moet je je naam vermelden, alsook het land waar de verzekeringsmaatschappij gevestigd is.

Een levensverzekering afgesloten in het buitenland betekent dat de verzekeringsmaatschappij in het buitenland gevestigd is. Een contract onderschrijven via een Belgische dochteronderneming wordt beschouwd als een Belgisch contract, en geen buitenlands contract.

Een oudere hand tekent een contract