Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Belastbaar tijdperk - aanslagbiljet

Het totale inkomen dat je opgeeft (jouw belastbaar inkomen) vormt de basis voor de berekening van je belasting (= inkomstenjaar 2020 bijvoorbeeld). Je vult je aangifte in door al je inkomsten voor een bepaald jaar te vermelden: Dit is het "inkomstenjaar".

Het aanslagjaar 2021 begint 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021. Het jaar waarin je je aangifte doet, gaat altijd over de inkomsten van het voorgaande jaar.

In 2021 vul je je belastingaangifte in met je inkomsten van 2020.

Dit is belangrijk omdat de belastingdienst bijvoorbeeld op 1 januari van het inkomstenjaar naar jouw gezinssituatie kijkt. 

De verschuldigde belasting over deze inkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk zijn ontvangen, wordt dan vastgesteld en je ontvangt je "aanslagbiljet" waarin de belastingberekening is opgenomen.

Dankzij deze belastingaangifte heb je een gedetailleerd overzicht van de berekening van je belasting en het resultaat: een teruggave of betaling binnen twee maanden na ontvangst van het document.