Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Welke documenten heb je nodig om je belastingaangifte in te vullen?

Documenten die je moet toevoegen bij je belastingaangifte

Fiscale documenten zoals je fiscaal attest van je hypothecaire lening, betaalde premies, contracten, overzichten, betalingsbewijzen, loonfiches … hoeven niet meer bij de aangifte te worden gevoegd.

Je kunt ze volgens de instructies (gecertificeerde kopieën, correct formaat) bijvoegen, maar er is geen enkele verplichting meer.

Het is echter belangrijk om al je fiscale documenten ter beschikking te houden van de belastingdienst tot het einde van het zevende jaar (of aanslagjaar) volgend op het belastbaar tijdperk.

Documenten die je nodig hebt voor het invullen van je belastingaangifte

 • Je identiteitskaart of nog gemakkelijker, activeer jouw itsme®-account als je je belastingaangifte via Tax-on-web invult
 • Je bankrekeningnummer, waarop de fiscus eventuele terugbetalingen kan storten
 • Alle gegevens over je inkomsten (inkomsten uit arbeid, uit vastgoed, uit onroerend goed, kadastraal inkomen, onderhoudsgeld, pensioen, financiële resultaten voor handelaars en vrije beroepen, uitkeringen, vergoedingen …)
 • Een overzicht van je beroepskosten (met inbegrip van de sociale bijdragen voor zelfstandigen)
 • Fiscale attesten voor je hypothecaire lening en de daaraan verbonden individuele levensverzekering
 • Fiscale attesten voor leningen afgesloten om energiebesparende investeringen te financieren
 • Facturen voor uitgaven met het oog op dakisolatie
 • Overzicht van je stortingen in het kader van pensioensparen
 • Overzicht van je stortingen in het kader van langetermijnsparen
 • Bedrag van je kosten voor kinderopvang (voor kinderen jonger dan 14 of jonger dan 21 als ze een zware handicap hebben)
 • Overzicht van je stortingen aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (wijkwerkcheques)
 • Overzicht van stortingen voor diensten die je met dienstencheques betaalde
 • Al je rekeninguittreksels of het attest waaruit de roerende voorheffing op je aandelen blijkt met het oog op de vrijstelling ervan
 • Documenten met betrekking tot belastingverminderingen zoals voor het verwerven van aandelen in erkende beleggingsfondsen
 • Nummers van buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen
 • Attesten voor giften
 • Overzicht van je voorafbetalingen
 • Door jou betaalde onderhoudsgeld
 • Bewijs van je eigen risico voor een rechtsbijstandverzekering