Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat moet je doen als je zelf ontslag neemt?

Op deze pagina

Je kan alleen geldig ontslag nemen met een "schriftelijke kennisgeving" aan je werkgever. Dat kan:

  • Met een aangetekende brief
  • Met een brief die je aan je werkgever afgeeft en waarvoor hij een ontvangstbewijs tekent
  • Via een gerechtsdeurwaarder. De opzegging bij deurwaarderexploot heeft onmiddellijke ingang

Volgende zaken moet je opnemen in je ontslagbrief:

  • De datum
  • Je naam en adres
  • Dat je ontslag neemt en de arbeidsovereenkomst beëindigt
  • De naam en het adres van je werkgever
  • De begindatum (de volgende maandag) en de duur van de (gewenste) opzegtermijn
  • Je handtekening

Je moet geen reden opgeven voor je ontslag.

Op de website van de Federale Overheid vind je de regels over hoe je op een geldige wijze ontslag neemt.

In eerder uitzonderlijke gevallen kun je ontslag nemen om dringende redenen nemen als je werkgever je bijvoorbeeld geweld aandoet of geld van je steelt.

Weetje

Als je vrijwillig ontslag neemt heb je in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Informeer je eerst grondig bij de RVA, bij de vakbond of de Hulpkas der Werkloosheidsuitkeringen.