budg€tPRET en Just’in Budget

Budgetpret en Justinbudget

Als ze van jongs af aan begrijpen dat je een euro maar één keer kunt uitgeven, dan kan hen dat later financiële zorgen besparen. Studies tonen ook aan dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met het aanleren van goede gewoontes rond geld.

Met de gratis spellen Just’in Budget en budg€tPRET ondersteunt Wikifin.be leerkrachten van het derde tot zesde leerjaar uit het lager onderwijs om financiële educatie op een leuke en leerrijke manier aan bod te laten komen in de klas tijdens De Week van het Geld (van 12 tot 18 maart 2018).

Wikifin.be is het programma ‘financiële educatie’ van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de FSMA. De FSMA is een autonome, neutrale instelling van openbaar nut en onder andere bevoegd om bij te dragen aan de bescherming van de financiële consument.

Meer dan 50.000 kinderen uit de lagere school doen mee!

De spellen worden verstuurd naar alle ingeschreven leerkrachten en komen na de krokusvakantie toe op school.  

 

budg€tPRET

Just’in Budget

  Budgetpret Just'in Budget
Voor welke klassen? 3e en 4e leerjaar 5e en 6e leerjaar
Dit leren de leerlingen spelenderwijs
  • beheren van een budget,
  • prijzen vergelijken,
  • rekenen met geld,
  • in groep beslissingen nemen,
  • keuzes maken bij consumptie
  • inzicht verwerven in wat geld beheren betekent,
  • vertrouwd maken met cash en betalingen via een bankrekening,
  • inzicht verwerven in de begrippen ‘budget’, ‘spaargeld’, ‘intrest’ en ‘lenen’,
  • keuzes te maken
Wordt in de klas gespeeld
Hoeveel spelers maximum 30 lln (groepjes van 4 à 5 lln) maximum 30 lln (groepjes van 4 à 7 lln)
Speeltijd gedurende 40 minuten tot een uur gedurende 1 tot 1,5 uur
Onder begeleiding van de leerkracht
Video Spelregels  
Kostprijs (incl. verzending)
GRATIS
GRATIS
 

Inschrijvingsformulier

School:

Klas 1

Klas:

Leerkracht (contactpersoon):

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De FSMA verwerkt deze gegevens om te communiceren met de deelnemers. De FSMA kan deze persoonsgegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten. Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.